ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Arhiva » 2018.

Arhiva 2018.

12.12.2018.

Završetak razminiranja na 4 lokacije u Bujanovcu

5. decembra 2018. godine Centar za razminiranje je organizovao svečano obeležavanje završetka radova prema projektima za razminiranja mina i tehničko izviđanje na lokacijama u opštini Bujanovac.

U pitanju su projekti za razminiranje lokacije „Dobrosin“, površine 220.000 m2, projekat za razminiranje lokacije „Lučane“, površine 73.200 m2, projekat za tehničko izviđanje lokacije „Topolska mahala“, površine 71.120 m2 i projekat za tehničko izviđanje lokacije „Đorđevački rid“, površine 145.100 m2.

Završetak razminiranja na 4 lokacije u Bujanovcu

Vlada Republike Srbije je za 2018. godinu izdvojila sredstva za operacije humanitarnog razminiranja u opštini Bujanovac, koja su „mečirana“, tj.uvećana sredstvima Vlade SAD i Vlade Republike Koreje, preko Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti (ITF).

Ukupna površina navedenih projekata iznosi 509.420 m2, ukupno su pronađene 24 mine i 1.345 komada raznih vrsta NUS (1 ručna bomba, 2 ručna bacača, 1 tromblonska mina i 1.341 metak 7.62 mm).

Završetak razminiranja na 4 lokacije u Bujanovcu

Projekte je izradio Centar za razminiranje, koji je i pratio realizaciju i vršio kontrolu kvaliteta nad radovima.

Radovi prema projektu „Dobrosin“(220.000 m2) počeli su 22.09.2018. godine, a završeni 23.11.2018.godine. Radove je izvodilo preduzeće „IN Demining“ sa podizvođačem „DOK-INTERNATIONAL“. Angažovana su bila dva tima (19) deminera. Preduzeće „Trotil“ d.o.o. angažovano je od strane ITF-a i donatora kao monitorska organizacija na ovom projektu. Pronađeno je i bezbedno uništeno 9 komada protivpešadijskih mina (6 komada PMA-2 i 3 komada PMR - 2A)

Završetak razminiranja na 4 lokacije u Bujanovcu

Radovi prema projektu „Topolska mahala“(71.120 m2) počeli su 26.09.2018. godine, a završeni su 06.10.2018. godine. Radove je izvodilo udruženje „Stop minama“, uz monitorsku organizaciju „Exploring“, zaduženu za nadzor u ime ITF-a i donatora. Angažovan je bio 1 tim (10) deminera. Pronađeno je i bezbedno uništeno 4 komada protivpešadijskih mina (3 komada PMA-1 i 1 komad PMR - 2A).

Radovi prema projektu „Đorđevački rid“(145.100 m2) počeli su 26.09.2018. godine, a završeni su 20.10.2018. godine. Radove je izvodilo preduzeće „Saturnia“ d.o.o., sa podizvođačem „Stop Minama“, uz monitorsku organizaciju „Minemon“. Angažovana su bila dva tima (18) deminera. Pronađeno je i bezbedno uništeno 5 komada protivpešadijskih mina (5 komada PMA-2).

Radovi prema projektu „Lučane“ (73.200 m2) počeli su 20.10.2018. godine, a završeni 4.12.2018. godine. Radove je izvodilo udruženje „Stop minama“, dok je monitorska organizacija bila „Exploring“. Angažovan je bio 1 tim (10) deminera. Pronađeno je i bezbedno uništeno 6 komada protivpešadijskih mina (2 komada PMR-2A i 4 komada PMA-2), 1,341 komad metaka 7,62 mm, 1 ručna bomba, 2 ručna bacača i 1 tromblonska mina.

Završetak razminiranja na ovim lokacijama doprinosi povećanju bezbednosti lokalnog stanovništva i stvaranju uslova za bezbednu eksploataciju šuma, ispašu stoke i branje gljiva, koji su osnovni izvori prihoda lokalnog stanovništva. Takođe, ovim se ispunjavaju i obaveze iz Konvencije o zabrani protivpešadijskih mina (Otavska konvencija), čijoj primeni je Republika Srbija u potpunosti posvećena.

04.12.2018.

Održan 17. sastanak država strana Otavske konvencije

U Ženevi, u Švajcarskoj, u periodu od 26. do 30. novembra 2018. godine, održan je 17. sastanak država strana Konvencije o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i prometa protivpešadijskih mina i o njihovom uništavanju (Otavska konvencija).

Održan 17. sastanak država strana Otavske konvencije

Na ovom sastanku države potpisnice Konvencije i države koje nisu potpisnice, zainteresovane organizacije i članovi civilnog društva imali su priliku da procene napredak u sprovođenju obaveza prema ovoj konvenciji, kako u segmentu čišćenja mina, tako i u segmentima uništavanja zaliha i pomoći žrtvama mina i razgovaraju o tome kako da se postigne zajednički cilj - svet bez mina do 2025. godine.

Održan 17. sastanak država strana Otavske konvencije

Delegacija Republike Srbije koju su sačinjavali šef Stalne misije R Srbije pri UN i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi, ambasador Dejan Zlatanović, v.d.direktora Centra za razminiranje, Jovica Simonović, savetnica za planiranje i međunarodnu saradnju u Centru za razminiranje Slađana Košutić, treći sekretar u Stalnoj misiji R Srbije pri UN i drugim međunarodnim organizacijama, Miloš Đurđević, upoznali su učesnike sa aktivnostima Centra za razminiranje u Republici Srbiji, minskom situacijom na teritoriji Republike Srbije sa posebnim osvrtom na razminiranje mina na jugu Srbije i obrazloženjem zahteva za produženje roka za ispunjavanje obaveza po članu 5. Konvencije, koji je Republika Srbija zatražila u martu ove godine, s obzirom da rok koji ističe marta 2019. godine, R Srbija nije u mogućnosti da ispuni, prvenstveno zbog nedostatka finansijskih sredstava za realizaciju naših projekata za razminiranje.

Održan 17. sastanak država strana Otavske konvencije

Na ovom sastanku doneta je odluka o odobravanju produžetka roka R Srbije u trajanju od 4 godine, odnosno do 1.marta 2023. godine.

R Srbija je i ovog puta istakla svoju potpunu posvećenost ovoj konvenciji obavezavši se da okonča razminiranje preostalog miniranog prostora u cilju zaštite svog stanovništva, ali i u pravcu povećanja globalne ljudske bezbednosti i ispunjenja globalnog cilja – svet bez mina do 2025. godine.

Na marginama ovog sastanka, v.d. direktora Centra za razminiranje, Jovica Simonović, imao je bilateralne sastanke sa direktorima centara u regionu (Hrvatski centar za razminiranje i Centar za uklanjanje mina u BiH), na kojima je razgovarano o unapređenju saradnje ovih centara i realizaciji zajedničkih projekata.

22.10.2018.

POSETA DELEGACIJE STEJT DEPARTMENTA I ITF-a“

16.10.2018. godine Centar za razminiranje je za rukovodioca programa za Evropu u Birou za političko-vojne poslove Stejt departmenta, g. Itana Rinksa, kao i predstavnike Ambasade SAD u Beogradu i Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi (ITF), organizovao obilazak lokacije „Medoševac“ u opštini Crveni Krst, Grad Niš. Centar za razminiranje je izradio projekat za čišćenje kasetne municije sa ove lokacije. Implementacija radova na terenu planirana je za 2019. godinu, zahvaljujući donaciji SAD preko ITF-a.

Poseta delegacije Stejt departmenta i ITFa

Nakon čišćenja neeksplodirane kasetne municije sa ove lokacije, koja je naseljena sa oko 300 kuća, otkloniće se opasnost koju ona predstavlja za stanovnike naselja Medoševac, imajući u vidu da bašte u dvorištima, voćnjake i oranice pored naselja, stanovnici obrađuju na sopstveni rizik i da se tu nalazi i fudbalsko igralište koje koristi omladina Grada Niša.

Poseta delegacije Stejt departmenta i ITFa
22.10.2018.

Održan skup „Humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini: put ka završetku“

Vršilac dužnosti direktora Centra za razminiranje Republike Srbije, Jovica Simonović, na poziv Saveta ministara Bosne i Hercegovine i Delegacije Evropske unije pri Bosni i Hercegovini, prisustvovao je skupu pod nazivom „Humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini: put ka završetku“, koji je održan 18-19.10.2018. godine u Sarajevu.

Skup „Humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini: put ka završetku“

Skup je imao za cilj okupljanje zainteresovanih strana u protivminskoj zajednici radi identifikovanja izazova i ubrzavanja aktivnosti na implementaciji aspekata Akcionog plana Maputo 2014-2019., koji se tiče Konvencije o zabrani protivpešadijskih mina (Otavska konvencija). Takođe, na skupu je promovisano uzajamno razumevanje i vizija za implementaciju u čišćenju mina koje je preuzela BiH, ali i druge zemlje u regionu.

Skup „Humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini: put ka završetku“

Pored predstavnika država članica Otavska konvencijae, nacionalnih centara za razminiranje iz zemalja u regionu i predstavnika najznačajnijih međunarodnih organizacija za razminiranje i pomoć žrtvama mina, na sastanku su učestvovali predstavnici Evropske unije, predstavnik Međunarodne organizacije Crvenog krsta, predstavnici drugih međunarodnih organizacija i dr.

Skup „Humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini: put ka završetku“
19.10.2018.

Razminiranje na lokacijama u Bujanovcu

Vlada Republike Srbije je za 2018. godinu izdvojila sredstva za operacije humanitarnog razminiranja u opštini Bujanovac, koja su „mečirana“, tj.uvećana sredstvima Vlade SAD i Vlade Republike Koreje, preko Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti (ITF).

Lokacija projekta „Lučane“

U pitanju su projekti za razminiranje lokacije „Dobrosin“, površine 220.000 m2, projekat za razminiranje lokacije „Lučane“, površine 73.200 m2, projekat za tehničko izviđanje lokacije „Topolska mahala“, površine 71.120 m2 i projekat za tehničko izviđanje lokacije „Đorđevački rid“, površine 145.100 m2.

Projekte je izradio Centar za razminiranje, koji i prati realizaciju i vrši kontrolu kvaliteta nad radovima.

U toku je realizacija radova na terenu prema projektu „Dobrosin“.

Lokacija projekta „Topolska mahala“

Radovi prema projektu „Topolska mahala“ završeni su 18.10.2018. godine. Radove je izvodilo udruženje „Stop minama“, uz monitorsku organizaciju „Exploring“, zaduženu za nadzor u ime ITF-a i donatora. Pronađeno je i bezbedno uništeno 4 komada protivpešadijskih mina (3 komada PMA-1 i 1 komad PMR - 2A).

Radovi prema projektu „Đorđevački rid“ završeni su 19.10.2018. godine. Radove je izvodilo preduzeće „Saturnia“ d.o.o., uz monitorsku organizaciju „Minemon“. Pronađeno je i bezbedno uništeno 5 komada protivpešadijskih mina (5 komada PMA-2).

Lokacija projekta „Đorđevački rid“

Realizacija projekta „Lučane“ počinje 20.10.2018. godine. Radove će izvoditi udruženje „Stop minama“, dok je monitorska organizacija „Exploring“.

Razminiranje doprinosi povećanju bezbednosti lokalnog stanovništva i stvaranju uslova za bezbednu eksploataciju šuma, ispašu stoke i branje gljiva, koji su osnovni izvori prihoda lokalnog stanovništva. Takođe, ovim se ispunjavaju i obaveze iz Konvencije o zabrani protivpešadijskih mina (Otavska konvencija), čijoj primeni je Republika Srbija u potpunosti posvećena.

Lokacija projekta „Dobrosin“
18.10.2018.

Japanska donacija za razminiranje u opštini Bujanovac

18.10.2018. godine, u Ministarstvu spoljnih poslova je održana ceremonija potpisivanja Sporazuma o odobrenju japanske donacije za razminiranje u opštini Bujanovac sa Međunarodnom fondacijom za jačanje bezbednosti ljudi (ITF).

Japanska donacija za razminiranje u opštini Bujanovac

U prisustvu državnog sekretara Nemanje Stevanovića i parlamentarnog zamenika ministra spoljnih poslova Japana Kenđi Jamade, sporazum su potpisali ambasador Japana u Republici Srbiji Đunići Marujama i direktor ITF-a ambasador Tomaž Lovrenčič.

Potpisivanju ovog sporazuma prethodila je inicijativa Centra za razminiranje, koji je kao nacionalno telo nadležno za usklađivanje poslova humanitarnog razminiranja, predstavnicima Ambasade Japana u Beogradu ukazao na potrebu razminiranja zagađenog prostora na teritoriji Republike Srbije i nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju naših projekata.

U saradnji sa ITF-om, koji je takođe aktivno učestvovao u lobiranju kod japanske strane, obezbeđena je donacija čime su se stekli uslovi za obavljanje razminiranja mina prema projektu koji je izradio naš Centar za lokaciju „Turijska Brda“, u opštini Bujanovac, površine 389.200 m2. Radovi na terenu će biti realizovani u narednom periodu.

Japanska donacija za razminiranje u opštini Bujanovac

ITF će sprovesti tendersku proceduru za izbor izvođača radova. Centar za razminiranje će izabranog izvođača radova uvesti u radove prema našem projektu, pratiti izvođenje radova na terenu, vršiti kontrolu kvaliteta i po okončanju radova i završne kontrole izdati uverenje o razminiranosti tog prostora.

Razminiranjem mina otkloniće se opasnost za ljude i životnu sredinu, odnosno, omogućiće se bezbedna eksploatacija šuma, obrada njiva, bavljenje stočarstvom, sakupljanje gljiva, što je sve za stanovništvo ove nedovoljno razvijene opštine Republike Srbije od neprocenjivog značaja.

24.09.2018.

Početak projekta razminiranja na lokaciji „Dobrosin“ u Bujanovcu

Realizacija Projekta za razminiranje lokacije „Dobrosin“, opština Bujanovac, površine 220.000 m2, počela je 22.09.2018. godine.

Početak projekta razminiranja na lokaciji „Dobrosin“ u Bujanovcu

Projekat je izradio Centar za razminiranje, koji i prati realizaciju i vrši kontrolu kvaliteta nad radovima, dok „IN Demining“ realizuje ovaj projekat na terenu sa podizvođačem „DOK-INTERNATIONAL“.

Početak projekta razminiranja na lokaciji „Dobrosin“ u Bujanovcu

Realizacija navedenog projekta finansira se sredstvima koje je Vlada Republike Srbije izdvojila za operacije humanitarnog razminiranja u opštini Bujanovac, koja su „mečirana“, tj.uvećana sredstvima Vlade SAD i Vlade Republike Koreje, preko Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti (ITF).

Preduzeće „Trotil“ d.o.o., Sarajevo, BiH, angažovano je od strane ITF-a i donatora kao monitorska organizacija na ovom projektu.

Razminiranjem ove lokacije doprineće se povećanju bezbednosti lokalnog stanovništva i stvaranju uslova za bezbednu eksploataciju šuma, ispašu stoke i branje gljiva, koji su osnovni izvori prihoda lokalnog stanovništva.

27.08.2018.

Razminiranje u Ćupriji

Realizacija „Projekta za razminiranje na lokaciji Ćuprija - 2“ počela je 23.08.2018. godine.

Razminiranje u Ćupriji

Na ovom projektu koji je izradio Centar za razminiranje, koji će i kontrolisati kvalitet izvedenih radova, izvođač radova je ruska državna agencija „Emerkom“, odnosno njena specijalizovana organizacija „Emerkom dimajnng“, koja već desetu godinu obavlja razminiranje u blizini vojnog magacina “Paraćinske utrine”, u kome je 19.10.2006. godine, došlo do požara i eksplozije.

Površina ovogodišnjeg projekta iznosi 606.000 m2.

Razminiranje u Ćupriji

Realizacijom ovog projekta otkloniće se opasnost koju NUS predstavlja za ljude i životnu sredinu, doprineće se povećanju bezbednosti stanovnika i stvaranju mogućnosti za bezbedno korišćenje zemljišta, kao i eksploataciju šume.

Projekat se finansira sredstvima Vlade Ruske Federacije u okviru pomoći R Srbiji u razminiranju teritorija i objekata.

Podsećanja radi, do sada je u Paraćinu i Ćupriji, u periodu 2009-2017. godine, razminirana površina od 5.380.060 m2, na kojoj je pronađeno i uništeno 12.710 komada raznih vrsta NUS.

23.07.2018.

Održan regionalni sastanak centara za razminiranje

18. jula 2018. godine, u Brčkom, u organizaciji Komisije za deminiranje u BiH i Centra za uklanjanje mina u BiH, održan je sastanak na kome su, pored organizatora, učestvovali predstavnici Centra za razminiranje Republike Srbije, Hrvatskog centra za razminiranje, pomoćnik ministra MUP-a Republike Hrvatske, kao i predstavnik Odseka za neeksplodirana i ubojna sredstva MUP-a Crne Gore. Takođe, sastanku su prisustvovali predstavnici nevladine organizacije „Posavina bez mina“.

Održan regionalni sastanak centara za razminiranje

Sastanak je imao za cilj da se razmotri mogućnost saradnje centara iz regiona u predstojećem periodu na projektima vezano za podvodno razminiranje, ali i vezano za minski problem duž graničnog područja Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u svetlu migrantske krize.

S obzirom da bi ovi projekti mogli da budu finansirani povlačenjem sredstava iz fondova EU, prisustni su se saglasili da je saradnja i podrška zemalja iz regiona presudna i da predstavlja jedan od najefikasnijih načina da se dođe do finansijskih sredstava koja su neophodna za rešavanje problema u vezi sa minama i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima koje imaju zemlje u ovom regionu.

11.06.2018.

Održan intersesionalni sastanak država strana Otavske konvencije

U Ženevi je u periodu od 7. do 8. juna 2018. godine, održan intersesionalni (polugodišnji) sastanak država strana Konvencije o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i prometa protivpešadijskih mina i o njihovom uništavanju (Otavska konvencija).

Interesesionalni (polugodišnji) sastanak država članica Konvencije predstavlja stalni mehanizam pregleda i verifikacije dosadašnjih aktivnosti na planu sprovođenja ove konvencije.

Održan intersesionalni sastanak država strana Otavske konvencije

Predstavnici Centra za razminiranje Republike Srbije, u saradnji sa Stalnom misijom Republike Srbije pri UN u Ženevi, upoznali su prisutne sa aktivnostima Centra za razminiranje u Republici Srbiji, minskom situacijom na teritoriji Republike Srbije sa posebnim osvrtom na razminiranje mina na jugu Srbije i obrazloženjem zahteva za produženje roka za ispunjavanje obaveza po članu 5. Konvencije, koji je Republika Srbija zatražila u martu ove godine, s obzirom da rok koji ističe marta 2019. godine, R Srbija neće biti u mogućnosti da ispuni, prvenstveno zbog nedostatka finansijskih sredstava za realizaciju naših projekata za razminiranje.

Na marginama intersesionalnog sastanka Konvencije, na događaju koji je održan u okviru tzv. „individualizovanog“ pristupa zemljama koje nisu ispunile obaveze po članu 5. Konvencije, predstavnici Republike Srbije su u formi odgovarajuće prezentacije potencijalnim donatorima, tehničkim licima i drugim subjektima, koji bi mogli da pomognu R Srbiji u rešavanju preostalog problema u vezi sa protivpešadijskim minama, ukazali na izazove i poteškoće sa kojima se suočava R Srbija i zatražili odgovarajuću podršku.

28.05.2018.

Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“

21.maja 2018. godine Centar za razminiranje organizovao je za predstavnike Ambasade Japana u Beogradu i Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi (ITF) obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja pod nazivom „Turijska Brda“ u opštini Bujanovac.

Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“

Ovaj projekat, koji je izradio Centar za razminiranje i čijim velikim zalaganjem da se iznađe donator za implementaciju radova na terenu, biće realizovan, preko ITF-a, zahvaljujući donaciji Japana, koji, inače, po prvu put finansira projekte iz oblasti humanitarnog razminiranja u Republici Srbiji.

Prisutni su imali prilike da se upoznaju sa sveobuhvatnom minskom situacijom u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na projekat „Turijska Brda“.

Tom prilikom prezentovan je materijal koji je imao za cilj da ukaže na složenost i težinu operacija uklanjanja grupa mina koje se nalaze na ovoj lokaciji, ali i da ukaže na to da će se realizacijom ovog projekta otkloniti opasnost za ljude i životnu sredinu, odnosno, omogućiti bezbedna eksploatacija šuma, bavljenje stočarstvom, sakupljanje gljiva, što je sve za stanovništvo ovog nedovoljno razvijenog dela Republike Srbije od neprocenjivog značaja.

Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“ Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“ Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“ Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“ Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“ Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“ Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“ Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“ Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“ Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“

10.05.2018.

Stručna praksa za studente Fakulteta bezbednosti

U periodu od 7-11.05.2018. godine, u saradnji sa Fakultetom bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Centar za razminiranje Republike Srbije realizuje stručnu praksu za studente četvrte godine Studija civilne zaštite i zaštite životne sredine.

Stručna praksa za studente Fakulteta bezbednosti

Cilj prakse je upoznavanje sa nadležnostima i organizacijom rada Centra za razminiranje kao posebne organizacije u sklopu državne uprave.

Studenti se upoznaju sa programom rada, situacijom u vezi sa preostalim površinama zagađenim minama, kasetnom municijom i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima (NUS), prethodnim rezultatima, budućim planovima, kao i izazovima i potrebama u oblasti humanitarnog razminiranja.

Takođe, uvidom u snimke načinjene dronom studenti imaju priliku da stvore sliku o složenosti rada na terenu, ali i o specifičnostima lokacija zagađenih minama, kasetnom municijom i drugim NUS.

12.04.2018.

Održan sastanak SEEMACC-a

10. aprila 2018. godine u Slanom (Dubrovnik) održan je neformalni sastanak Saveta za koordinaciju protivminskog delovanja u jugoistočnoj Evropi (SEEMACC).

Održan sastanak SEEMACC-a

Pored v.d. direktora Centra za razminiranje Republike Srbije, g.Jovice Simonovića, na sastanku su bili prisutni i predstavnici centara za razminiranje iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Azerbejdžana, Crne Gore, kao i predstavnici Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi ITF i Centra za obuku pasa za otkrivanje mina iz BiH.

04.04.2018.

4. april – Međunarodni dan borbe protiv mina

Na predlog Ujedinjenih nacija (UN) od 2005. godine obeležava se 4. april - Međunarodni dan podizanja svesti o opasnostima od mina i pomoći u protivminskom delovanju. Centar za razminiranje je povodom 4. aprila za predstavnike novinske agencije „Anadolija“ organizovao obilazak lokacije “Ravno Bučje” u opštini Bujanovac na kojoj se obavlja tehničko izviđanje prostora koji je zagađen grupama mina.

4. april – Međunarodni dan borbe protiv mina

Kao državni organ nadležan za usklađivanje poslova u vezi sa humanitarnim razminiranjem, Centar je ovim putem želeo da upozna javnost da i u Republici Srbiji još uvek postoje mine i eksplozivni ostaci rata koji predstavljaju opasnost po bezbednost ljudi i životnu sredinu i koji sprečavaju bezbednu eksploataciju šuma, obradu njiva, bavljenje stočarstvom, realizaciju značajnih infrastrukturnih projekata.

4. april – Međunarodni dan borbe protiv mina

Prema podacima iz aprila 2018. godine, mine se nalaze na prostoru od oko 2.300.000 m2, kasetna municija na prostoru od oko 2.500.000 m2, avionske bombe – rakete nalaze se na više od 150 lokacija, dok ostala neeksplodirana ubojita sredstva zagađuju prostor od oko 18.500.000 m2. Ukupan broj stanovnika koji živi na prostoru koji je zagađen nekim od pomenutih eksplozivnih sredstava iznosi preko 2.000.000.

4. april – Međunarodni dan borbe protiv mina
27.03.2018.

Početak projekta tehničkog izviđanja na lokaciji „Ravno Bučje“ u Bujanovcu

Realizacija Projekta za tehničko izviđanje lokacije „Ravno Bučje“, opština Bujanovac, površine 113.600 m2, počinje 27.03.2018. godine.

Projekat je izradio Centar za razminiranje koji i vrši nadzor nad radovima, dok preduzeće „Saturnia“ d.o.o., Beograd, realizuje ovaj projekat sa podizvođačem „Stop minama“, Pale, BiH.

Realizacija navedenog projekta finansira se sredstvima koje je Vlada Srbije izdvojila za operacije humanitarnog razminiranja u opštini Bujanovac, koja su „mečirana“, tj.uvećana sredstvima Vlade SAD, preko Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti (ITF).

Nakon realizacije ovog projekta potvrdiće se ili odbaciti sumnja da je površina koja obuhvata projekat zagađena grupama mina i drugim NUS i time doprineti povećanju bezbednosti lokalnog stanovništva, stvoriće se uslovi za bezbednu eksploataciju šuma, ispašu stoke i branje gljiva, koji su osnovni izvori prihoda lokalnog stanovništva.

Početak projekta tehničkog izviđanja na lokaciji „Ravno Bučje“ u Bujanovcu
12.03.2018.

Prijem povodom obeležavanja 20.godišnjice od osnivanja
Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi ITF

Vršilac dužnosti direktora Centra za razminiranje Republike Srbije, g. Jovica Simonović, na poziv predsednika Republike Slovenije, g. Boruta Pahora, prisustvovao je na prijemu povodom obeležavanja 20.godišnjice od osnivanja Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi ITF, u Predsedničkoj palati, u Ljubljani, 11.marta 2018. godine.

Prijem povodom obeležavanja 20.godišnjice od osnivanja Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi ITF
28.02.2018.

Održan sastanak sa predstavnikom Jedinice za podršku primeni Otavske konvencije

Predstavnici Centra za razminiranje sastali su se sa g. Gregorijem Katkartom iz Jedinice za podršku primeni Konvencije o zabrani upotrebe protivpešadijskih mina (Otavska konvencija).

Održan sastanak sa predstavnikom Jedinice za podršku primeni Otavske konvencije

Prisutan je bio i predstavnik Ministarstva spoljnih poslova, sektor za bezbednosnu politiku, g. Miloš Purković.

S obzirom da R Srbija neće biti u prilici da ispuni svoje obaveze prema Otavskoj konvenciji do 1.marta 2019. godine, biće podnet novi zahtev za produženje roka.

Sastanak je održan u okviru priprema R Srbije za podnošenje zahteva za produženje roka po Otavskoj konvenciji.

Na sastanku su razmatrani dosadašnji rezultati, razlozi zbog kojih nisu ispunjene preuzete obaveze, kao i planovi za rešavanje preostalog minskog problema u narednom periodu.

29.01.2018.

Poseta delegacije HCR-a

Predstavnici Centra za razminiranje Republike Srbije, sastali su se 29.01.2018. godine sa delegacijom Hrvatskog centra za razminiranje (HCR), koju su sačinjavali, g. Zdravko Modrušan, direktor HCR-a, g-đa Đurđa Adlešič, predsednica Upravnog veća HCR-a, kao i predstavnici Ambasade R Hrvatske u Beogradu, Nj.E. Ambasador g. Gordan Bakota i g. Stjepan Glas, opunomoćeni ministar.

Na sastanku su razmenjena dosadašnja iskustva dveju zemalja u oblasti protivminskog delovanja i humanitarnog razminiranja i iskazana potreba i spremnost za produbljivanjem zajedničke saradnje u ovoj oblasti, prvenstveno realizacijom potencijalnih projekata prekogranične saradnje koji bi bili finansirani iz fondova EU.

26.01.2018.

Poseta predstavnika ITF-a

26.01.2018.godine, v.d. direktora Centra za razminiranje Republike Srbije, g. Jovica Simonović, sastao se sa predstavnicima Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi (ITF), g. Tomažom Lovrenčičem, direktorom i g. Gregorom Sančaninom, šefom Kancelarije ITF-a u BiH.

Poseta predstavnika ITF-a

Sleva na desno: Tomaž Lovrenčič, Jovica Simonović, Gregor Sančanin

Učesnici su analizirali rezultate dosadašnje saradnje, razgovarali o trenutnoj situaciji u vezi sa kasetnom municijom, minama, avio bombama i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima koja se još uvek nalaze na teritoriji Srbije, kao i potrebama i prioritetima Srbije u oblasti humanitarnog razminiranja u narednom periodu.

Centar će, i u narednom periodu, izrađivati i ITF-u dostavljati projekte za humanitarno razminiranje i druge protivminske aktivnosti radi obezbeđenja donacija i sprovođenja tenderskih procedura za izbor izvođača radova.