ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Arhiva » 2020.

Arhiva 2020.

14.12.2020.

Učešće Centra na video konferenciji
u organizaciji Ambasade Francuske

 Učešće Centra na video konferenciji u organizaciji Ambasade Francuske 14.12.2020. godine, na inicijativu Ambasade Francuske u Beogradu i uz predsedavanje ambasadora Falkonija, održana je video konferencija – koordinacioni sastanak na temu pomoći Srbiji u rešavanju problema mina i eksplozivnih ostataka rata, na kojoj su, pored predstavnika Centra za razminiranje, učestvovali i predstavnici Delegacije EU u Beogradu, Ministarstva za evropske integracije, CIVIPOL-a ...detaljnije

09.12.2020.

Završen projekat razminiranja na lokaciji
„Končulj-Singerit 1“ u Bujanovcu

 Završen projekat razminiranja na lokaciji „Končulj-Singerit 1“ u Bujanovcu 09.12.2020. godine okončana je realizacija Projekta za razminiranje lokacije „Končulj-Singerit 1“, opština Bujanovac, površine 269.280 m2. Tokom razminiranja ove lokacije, izvođač radova N.G.O. “IN Demining“, Pale, Republika Srpska, BiH, pronašao je veliku količinu odbačenog naoružanja, kao i minsko-eksplozivna sredstva, koja su prijavljena Policijskoj stanici u Bujanovcu, čiji su pripadnici, neposredno po prijavi, sa lica mesta ...detaljnije

03.12.2020.

Kontrola kvaliteta na projektu
„Končulj – Singerit 1“

 Završna kontrola kvaliteta na projektu „Denino brdo“ u Kragujevcu U periodu 01-02.12.2020. godine, u sklopu praćenja realizacije Projekta za razminiranje mina na lokaciji „Končulj – Singerit 1„, u opštini Bujanovac, Centar za razminiranje vršio je kontrolu kvaliteta na delu lokacije koju je izvođač radova N.G.O. “IN Demining“, Pale, Republika Srpska, BiH, manuelnom metodom razminirao i pretražio psima za pronalaženje mina, u skladu sa projektom Centra, Međunarodnim standardima za humanitarno razminiranje (IMAS) i Standardnim operativnim procedurama. ...detaljnije

03.12.2020.

Završna kontrola kvaliteta na projektu
„Denino brdo“ u Kragujevcu

 Završna kontrola kvaliteta na projektu „Denino brdo“ u Kragujevcu 30.11.2020. godine, Centar za razminiranje vršio je kontrolu kvaliteta radova obavljenih na Projektu za čišćenje eksplozivnih ostataka rata saobraćajnice u kompleksu „Denino brdo“ u Kragujevcu, faza 3, koja je podrazumevala snimanje terena do 6 metara. Izvođač radova “Millennium Team” d.o.o. za realizaciju ovih radova koristio je uređaje Upex 740 m i Magnex 120L, koji omogućavaju primenu pasivne i aktivne metode. Analizom je utvrđeno ...detaljnije

25.11.2020.

Poseta predstavnika Ženevskog centra

 Poseta predstavnika Ženevskog centrae U periodu od 23-25.11.2020. godine, Centar za razminiranje posetili su predstavnici Ženevskog međunarodnog centra za humanitarno razminiranje (GICHD), Robert Fridel – savetnik za operativnu efikasnost i bezbednost i Armen Harutjanjan – savetnik za operativnu efikasnost, kako bi se upoznali sa trenutnim stanjem u vezi sa standardima iz oblasti protivminskog delovanja i izazovima u Republici Srbiji ...detaljnije

23.11.2020.

Održan 18.sastanak država strana
Otavske konvencije

 Održan 18.sastanak država strana Otavske konvencije U periodu od 16. do 20. novembra 2020. godine, u Ženevi, održan je 18. sastanak država strana Konvencije o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i prometa protivpešadijskih mina i o njihovom uništavanju (Otavska konvencija).
Zbog situacije u vezi sa pandemijom COVID-19, sastanak je održan u virtuelnom formatu.
18. sastanak država strana, kojim je predsedavao Sudan, formalni je sastanak 164 ...detaljnije

17.11.2020.

Kontrola kvaliteta na projektu „Denino brdo“
u Kragujevcu

 Kontrola kvaliteta na projektu „Denino brdo“ u Kragujevcu 17.11.2020. godine, Centar za razminiranje vršio je kontrolu kvaliteta radova obavljenih na Projektu za čišćenje eksplozivnih ostataka rata saobraćajnice u kompleksu „Denino brdo“ u Kragujevcu, faza 1, koja je podrazumevala čišćenje EOR do dubine 50 cm. Kontrolom kvaliteta je utvrđeno da nema EOR ili anomalija koje ukazuju na postojanje predmeta mase u granicama kritične greške ...detaljnije

17.11.2020.

Izjava direktora Centra za razminiranje za Prvu Srpsku Televiziju povodom Projekta za razminiranje na lokaciji „Končulj – Singerit 1“, opština Bujanovac

 Izjava direktora Centra za razminiranje za Prvu Srpsku Televiziju povodom Projekta za razminiranje na lokaciji „Končulj – Singerit 1“, opština Bujanovac Izjava direktora Centra za razminiranje za Prvu Srpsku Televiziju povodom Projekta za razminiranje na lokaciji „Končulj – Singerit 1“, opština Bujanovac ...detaljnije

 

 
09.11.2020.

Sastanak sa predstavnicima Quality Solutions
International Ltd (QSI)

 Sastanak sa predstavnicima Quality Solutions International Ltd (QSI) 09.11.2020. godine, u prostorijama Centra za razminiranje, održan je sastanak sa predstavnicima novozelandske konsultantske firme Quality Solutions International Ltd (QSI). Od 2007. godine ova firma vrši procene deminerskih organizacija koje učestvuju na tenderima u Bosni i Hercegovini koje organizuje ITF, a donacije obezbeđuju SAD. ITF je ove godine zatražio da ova firma, u sklopu sveobuhvatne procene, poseti i deminerske...detaljnije

09.11.2020.

Kontrola kvaliteta na projektu
«Končulj – Singerit 1»

 Kontrola kvaliteta na projektu «Končulj – Singerit 1» 04.11.2020. godine, u sklopu praćenja realizacije Projekta za razminiranje lokacije „Končulj - Singerit 1“, opština Bujanovac, Centar za razminiranje obavio je kontrolu kvaliteta radova na delu lokacije koju je izvođač radova N.G.O. “IN Demining“, Pale, BiH, razminirao-očistio u skladu sa projektom Centra, Međunarodnim standardima za protivminsko delovanje (IMAS) i Standardnim operativnim procedurama...detaljnije

09.11.2020.

GOSTOVANjE DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANjE
NA KURIR TV

 Gostovanje direktora Centra za razminiranje na Kurir TV Na poziv Kurir TV, dana 27.10.2020. godine, direktor Centra za razminiranje, g. Bojan Glamočlija, gostovao je u emisiji „Puls Srbije“ kada se razgovaralo o potrebi edukacije građana o opasnostima od eksplozivnih ostataka rata ...detaljnije

    
05.11.2020.

UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU „DENINO BRDO“
U KRAGUJEVCU

 UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU „DENINO BRDO“ U KRAGUJEVCU 05.11.2020. godine, uvođenjem u posao izabranog izvođača „Millennium Team“-a d.o.o., Beograd, započela je realizacija projekta za čišćenje eksplozivnih ostataka rata saobraćajnice u kompleksu „Denino brdo“, broj 0229/20, grad Kragujevac, ukupne površine 17.870 m2. Površina za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) nalazi se na teritoriji grada Kragujevca i obuhvata prostor na kome se gradi vodovodna ...detaljnije

05.11.2020.

UVOĐENjE PREGA NA PROJEKTU „KONČULj-SINGERIT 1“

 UVOĐENjE PREGA NA PROJEKTU „KONČULj-SINGERIT 1“ U periodu 03-04.11.2020. godine, predstavnici Centra za razminiranje obavili su uvođenje u posao specijalno obučenih deminerskih pasa i njihovog vodiča na projektu za razminiranje mina na lokaciji „Končulj – Singerit 1“, u opštini Bujanovac. Nakon obilaska terena u prisustvu monitorske organizacije – „Trotil“ d.o.o. Sarajevo, BiH, predstavnici Centra za razminiranje utvrdili su da je metoda pregiranja moguća na delu projekta ...detaljnije

29.10.2020.

UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU „SJENICA – ČEDOVO 1“ U SJENICI

 UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU „SJENICA – ČEDOVO 1“ U SJENICI 29.10.2020. godine, uvođenjem izabranog izvođača u posao, započela je realizacija projekta za razminiranje – čišćenje kasetne municije sa lokacije „Sjenica-Čedovo 1“, opština Sjenica, površine 74.474 m2. Centar za razminiranje, koji je izradio ovaj projekat, pratiće realizaciju i vršiti kontrolu kvaliteta nad radovima. Sredstva za realizaciju ovog projekta, preko ITF Međunarodne fondacije ...detaljnije

29.10.2020.

KONTROLA KVALITETA NA PROJEKTU «SJENICA – VAPA»

 KONTROLA KVALITETA NA PROJEKTU «SJENICA – VAPA» 28.10.2020. godine, u sklopu praćenja realizacije Projekta za razminiranje – čišćenje kasetne municije sa lokacije "Sjenica - Vapa", površine 338.416 m2, u opštini Sjenica, Centar za razminiranje obavio je kontrolu kvaliteta radova na delu lokacije koju je izvođač radova N.G.O. “IN Demining“, Pale, BiH, razminirao-očistio u skladu sa projektom Centra, Međunarodnim standardima za protivminsko delovanje (IMAS) i ...detaljnije

23.10.2020.

Uništavanje kasetne municije pronađene na projektu „Sjenica - Vapa“ i obilazak lokacija zagađenih avio bombama u Sjenici

 Uništavanje kasetne municije pronađene na projektu „Sjenica - Vapa“ i obilazak lokacija zagađenih avio bombama u Sjenici Uz prisustvo predstavnika Centra za razminiranje, uništavanje sredstava pronađenih na do sada očišćenoj površini obavili su predstavnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Uništeno je 12 komada kasetne municije BLU 97 ...detaljnije

23.10.2020.

ZAVRŠNA KONTROLA KVALITETA NA PROJEKTU „LUKA BOGOJEVO“

 ZAVRŠNA KONTROLA KVALITETA NA PROJEKTU „LUKA BOGOJEVO“ U periodu 20-21.10.2020. godine, Centar za razminiranje je vršio kontrolu kvaliteta radova obavljenih prema Projektu za čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa lokacije „Luka Bogojevo“, Odžaci, ukupne površine 206.500 m2.

Vršena je kontrola kvaliteta dela 2 faze 1 i 2, kao i završna kontrola kvaliteta dela 1 faze 2 ...detaljnije

19.10.2020.

UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU „KONČULj-SINGERIT 1“ U BUJANOVCU

 UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU „KONČULj-SINGERIT 1“ U BUJANOVCU Realizacija Projekta za razminiranje lokacije „Končulj - Singerit 1“, opština Bujanovac, površine 269.280 m2, počela je 15.10.2020. godine.

Projekat je izradio Centar za razminiranje, koji i prati realizaciju i vrši kontrolu kvaliteta nad radovima, dok N.V.O. „IN Demining“, Pale, Republika Srpska, BiH, realizuje ovaj projekat na terenu ...detaljnije

14.10.2020.

Završena obuka pronalaženja i uklanjanja NUS - Nivo 1 (EOD Level 1) u organizaciji Centra za razminiranje

 Završena obuka pronalaženja i uklanjanja NUS - Nivo 1 (EOD Level 1) u organizaciji Centra za razminiranje Polaznicima obuke pronalaženja i uklanjanja NUS - Nivo 1 (EOD Level 1) uručeni su međunarodno priznati sertifikati kojima je potvrđena uspešna edukacija.

Sertifikati su uručeni u proširenim ...detaljnije

12.10.2020.

UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU „ISTOČNI MOJSTIR - PONOR“ U TUTINU

 UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU „ISTOČNI MOJSTIR - PONOR“ U TUTINU Pealizacija Projekta za tehničko izviđanje lokacije "Istočni Mojstir - Ponor", opština Tutin, površine 515.000 m2, započela je 09.10.2020. godine, uvođenjem izabranog izvođača u posao.

Projekat tehničkog izviđanja radi potvrđivanja ili odbacivanja sumnje da je površina zagađena kasetnom municijom i drugim eksplozivnim ostacima rata i definisanja površina za čišćenje ...detaljnije

09.10.2020.

OBILAZAK LOKACIJA BUDUĆIH PROJEKATA U BUJANOVCU

 OBILAZAK LOKACIJA BUDUĆIH PROJEKATA U BUJANOVCU Dana 08.10.2020. godine, u cilju razmatranja budućeg finansiranja projekata za razminiranje mina i čišćenje kasetne municije u opštini Bujanovac, predstavnik Ambasade SAD u Beogradu, g. Džon Ruterford, kao i predstavnik Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi ITF, g. Gregor Sančanin, zajedno sa predstavnicima Centra za razminiranje, direktorom Bojanom Glamočlijom, pomoćnikom direktora Jelenom ...detaljnije

05.10.2020.

Sprovođenje obuke pronalaženja i uklanjanja NUS - nivo 1 (EOD level 1) u organizaciji Centra za razminiranje

 Sprovođenje obuke pronalaženja i uklanjanja NUS - nivo 1 (EOD level 1) u organizaciji Centra za razminiranje U okviru saradnje Centra za razminiranje Republike Srbije sa Ambasadom Francuske u Beogradu, po prvi put od osnivanja Centra 2002. godine, organizuje se obuka pronalaženja i uklanjanja NUS, nivo 1 (EOD level 1), u periodu od 21. septembra 2020. godine do 10. oktobra 2020. godine.

Obuka EOD nivo 1 sprovodi se na ...detaljnije

05.10.2020.

UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU SJENICA - VAPA

 UVOĐENjE U POSAO PREMA PROJEKTU SJENICA - VAPA 02.10.2020. godine, uvođenjem izabranog izvođača u posao, započela je realizacija projekta za razminiranje – čišćenje kasetne municije sa lokacije „Sjenica – Vapa“, opština Sjenica, površine 338,416 m2.

Centar za razminiranje, koji je izradio ovaj projekat, pratiće realizaciju i vršiti kontrolu kvaliteta nad radovima ...detaljnije

30.09.2020.

Završetak projekta „Jugovićevo-3“
u Novom Sadu

 Završetak projekta „Jugovićevo-3“ u Novom Sadu 15.09.2020. godine, završnom kontrolom radova koju je obavio Centar za razminiranje, okončana je realizacija Projekta za razminiranje-čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa lokacije „Jugovićevo-3“, broj 0220/19, grad Novi Sad.

Preduzeće „Millennium Team” d.o.o. iz Beograda, kao izvođač i „V.J.R.“ d.o.o. razminiranje, kao podizvođač, izvodili su radove...detaljnije

26.08.2020.

Sastanak sa predstavnicima Ambasade Francuske
i CIVIPOL-a

 Sastanak sa predstavnicima Ambasade Francuske i CIVIPOL-a 24.08.2020. godine, u Centru za razminiranje održan je sastanak sa predstavnicima Ambasade Francuske i CIVIPOL - Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske u vezi sa mogućnostima realizacije projekta sprovođenja obuka iz oblasti humanitarnog razminiranja u Centru za obuke i testiranje Centra za razminiranje Republike Srbije.
Na sastanku je bila prisutna...detaljnije

21.08.2020.

OBILAZAK LOKACIJA BUDUĆIH PROJEKATA RAZMINIRANjA MINA I ČIŠĆENjA/TEHNIČKOG IZVIĐANjA POVRŠINA ZAGAĐENIH KASETNOM MUNICIJOM

 OBILAZAK LOKACIJA BUDUĆIH PROJEKATA RAZMINIRANjA MINA I ČIŠĆENjA/TEHNIČKOG IZVIĐANjA POVRŠINA ZAGAĐENIH KASETNOM MUNICIJOM U periodu 19-20.08.2020. godine, Centar za razminiranje je, u saradnji sa Međunarodnom fondacijom za jačanje bezbednosti ljudi – ITF, za potencijalne izvođače radova organizovao obilazak lokacija budućih projekata razminiranja mina i čišćenja/tehničkog izviđanja površina zagađenih kasetnom municijom ...detaljnije20.08.2020.

ZAVRŠETAK RADOVA PREMA PROJEKTU „PANČIĆEV VRH-2“ NA KOPAONIKU

 ZAVRŠETAK RADOVA PREMA PROJEKTU „PANČIĆEV VRH-2“ NA KOPAONIKU Pealizacija projekta za razminiranje – čišćenje kasetne municije sa lokacije „Pančićev vrh -2“ na Kopaoniku, opština Raška, površine 190.359 m2, okončana je 17.08.2020. godine, kada je i obavljeno uništavanje pronađenih sredstava.

Tokom realizacije ovog projekta, izvođač radova ...detaljnije

17.07.2020.

Završna kontrola kvaliteta radova na
Projektu „Sjenica – Vapa 1“

 Završna kontrola kvaliteta radova na Projektu „Sjenica – Vapa 1“ Završnom kontrolom kvaliteta očišćene površine na Projektu za razminiranje-čišćenje kasetne municije sa lokacije „Sjenica – Vapa 1“, broj 0202/18, opština Sjenica, obavljene 9.jula 2020. godine, pri čemu nisu utvrđene kritične greške određene ovim projektom, stekli su se uslovi za završetak radova na terenu.
Realizacija navedenog projekta finansirana je sredstvima iz donacije SAD preko ...detaljnije

02.07.2020.

Kontrola kvaliteta na Projektu smanjenja rizika od NUS u
rejonima izgradnje trase razvodnog gasovoda RG 09-04/2
Aleksandrovac-Kopaonik-Novi Pazar-Tutin

 Kontrola kvaliteta na Projektu smanjenja rizika od NUS u rejonima izgradnje trase razvodnog gasovoda RG 09-04/2 Aleksandrovac-Kopaonik-Novi Pazar-Tutin 02.07.2020. godine, na Projektu smanjenja rizika (izviđanja – čišćenja) od NUS u rejonima izgradnje trase razvodnog gasovoda RG 09-04/2 Aleksandrovac-Kopaonik-Novi Pazar-Tutin, obavljena je kontrola kvaliteta radova snimanjem aktivnom metodom do 3 m.
Kontrola površine, koju je prethodno pretražio izvođač radova „Millennium Team“ d.o.o., rađena je pomoću uređaja „Upex 740 M“. ...detaljnije

02.07.2020.

Uvođenje u posao prema projektu „Jugovićevo-3“
u Novom Sadu

 Uvođenje u posao prema projektu „Jugovićevo-3“ u Novom Sadu 30.06.2020. godine, uvođenjem izvođača u posao, započela je realizacija Projekta za razminiranje-čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) sa lokacije „Jugovićevo-3“, broj 0220/19, grad Novi Sad.
Projekat je izradio Centar za razminiranje, koji i prati realizaciju i vrši kontrolu kvaliteta nad radovima, dok preduzeće „Millennium Team” d.o.o. iz Beograda izvodi radove na ...detaljnije

29.06.2020.

Doobuka u Sjenici

 Doobuka u Sjenici U periodu 18-19.06.2020. godine, zaposleni u Centru za razminiranje Republike Srbije, u sklopu realizacije projekta za čišćenje kasetne municije sa lokacije „Sjenica-Vapa 1“, opština Sjenica, učestvovali su u doobuci „Obezbeđenje kvaliteta i kontrola kvaliteta na projektima humanitarnog razminiranja, sa naglaskom na uklanjanje kasetne municije - Pozitivna praksa».
Organizator i izvođač doobuke je ...detaljnije

23.06.2020.

Uvođenje u posao prema projektu „Pančićev vrh-2“ na Kopaoniku

 Uvođenje u posao prema projektu „Pančićev vrh-2“ na Kopaoniku Pealizacija projekta za razminiranje – čišćenje kasetne municije sa lokacije „Pančićev vrh -2“ na Kopaoniku, opština Raška, površine 190.359 m2, započela je 19.06.2020. godine, uvođenjem izabranog izvođača u posao.

Centar za razminiranje, koji je izradio ovaj projekat, pratiće realizaciju i vršiti kontrolu kvaliteta nad radovima...detaljnije

12.06.2020.

UVOĐENjE U POSAO ZA PROJEKAT „SJENICA – VAPA 1“ U SJENICI

 UVOĐENjE U POSAO ZA PROJEKAT „SJENICA – VAPA 1“ U SJENICI 11.06.2020. godine, uvođenjem izabranog izvođača u posao, započela je realizacija projekta za razminiranje – čišćenje kasetne municije sa lokacije „Sjenica-Vapa 1“, opština Sjenica, površine 94.496 m2.

Centar za razminiranje, koji je izradio ovaj projekat, pratiće realizaciju i vršiti kontrolu kvaliteta nad radovima. detaljnije

16.03.2020.

UNIŠTAVANjE NUS PRONAĐENOG NA PROJEKTU SMANjENjA RIZIKA OD NUS U REJONIMA IZGRADNjE TRASE RAZVODNOG GASOVODA RG 09-04/2 ALEKSANDROVAC-KOPAONIK-NOVI PAZAR-TUTIN I IZVIĐANjE

 UNIŠTAVANjE NUS PRONAĐENOG NA PROJEKTU SMANjENjA RIZIKA OD NUS U REJONIMA IZGRADNjE TRASE RAZVODNOG GASOVODA RG 09-04/2 ALEKSANDROVAC-KOPAONIK-NOVI PAZAR-TUTIN I IZVIĐANjE 11.03.2020. godine, na Projektu smanjenja rizika (izviđanja – čišćenja) od NUS u rejonima izgradnje trase razvodnog gasovoda RG 09-04/2 Aleksandrovac-Kopaonik-Novi Pazar-Tutin, obavljeno je uništavanje pronađenog neeksplodiranog ubojitog sredstva (granata 122 mm sa upaljačem).

Uništavanje su obavili predstavnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva ... detaljnije

13.03.2020.

Sastanak u Ambasadi Republike Srbije u Ljubljani

 Sastanak u Ambasadi Republike Srbije u Ljubljani 12.03.2020. godine, u prostorijama Ambasade Republike Srbije u Ljubljani, delegacija Centra za razminiranje, koju su činili direktor, g. Bojan Glamočlija, v.d.pomoćnika direktora, g-đa Jelena Krstić i samostalna savetnica za planiranje, međunarodnu saradnju i evropske integracije, g-đa Slađana Košutić sastali su se sa prvom savetnicom - zamenicom ambasadora u Ambasadi Srbije, g-đom Mirjanom Jeremić... detaljnije

06.03.2020.

Potpisan Sporazum o saradnji sa Ministarstvom odbrane

 Potpisan Sporazum o saradnji sa Ministarstvom odbrane 05.03.2020. godine, u prostorijama Centra za razminiranje, obavljeno je potpisivanje Sporazuma o saradnji u oblasti razminiranja i uklanjanja neeksplodiranih ubojitih sredstava (eksplozivnih ostataka rata - EOR) između Centra za razminiranje i Ministarstva odbrane – Generalštab Vojske Srbije. U ime Centra za razminiranje, Sporazum je potpisao direktor Centra ... detaljnije

05.03.2020.

Nastavak radova na projektu smanjenja rizika od NUS u
rejonima izgradnje trase razvodnog gasovoda RG 09-04/2
Aleksandrovac-Kopaonik-Novi Pazar-Tutin

 Nastavak radova na projektu smanjenja rizika od NUS u rejonima izgradnje trase razvodnog gasovoda RG 09-04/2 Aleksandrovac-Kopaonik-Novi Pazar-Tutin 04.03.2020. godine, nastavljeni su radovi na Projektu smanjenja rizika (izviđanja – čišćenja) od NUS u rejonima izgradnje trase razvodnog gasovoda RG 09-04/2 Aleksandrovac-Kopaonik-Novi Pazar-Tutin, koji je izradio Centar za razminiranje, koji prati realizaciju i vrši kontrolu kvaliteta izvedenih radova.

Izvođač radova je „Millennium Team“ ... detaljnije

27.02.2020.

Problem u vezi sa EOR na lokaciji Smederevske tvrđave

 Problem u vezi sa EOR na lokaciji Smederevske tvrđave 27.02.2020. godine, na inicijativu Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo, u prostorijama ovog zavoda, održan je radni sastanak u cilju stvaranja uslova za bezbedno izvođenje sistematskih arheoloških istraživanja u Smederevskoj tvrđavi u zoni Varoške kapije 1. Radi sagledavanja situacije na terenu i davanja predloga za preduzimanje ... detaljnije

26.02.2020.

Sastanak sa predstavnicima Delegacije EU

 Sastanak sa predstavnicima Delegacije EU 26.02.2020. godine, na inicijativu Delegacije Evropske unije u Beogradu, u prostorijama Centra za razminiranje, održan je sastanak u vezi sa problemom mina na zapadnom Balkanu.

Centar za razminiranje predstavljali su direktor Centra, g. Bojan Glamočlija, v.d.pomoćnika direktora, g-đa Tijana Cvetković... detaljnije

21.02.2020.

Svečani prijem povodom rođendana japanskog cara

 Svečani prijem povodom rođendana japanskog cara 20.02.2020. godine, u Skupštini grada Beograda, svečanim prijemom obeležen je Nacionalni dan Japana, koji se slavi kao rođendan japanskog cara Naruhita. Proslavi, koju je upriličio Ambasador Japana u Republici Srbiji, Nj.E. g.Đunići Marujama, prisustvovali su predstavnici Centra za razminiranje, kao i političkog, diplomatskog, kulturnog i javnog života ... detaljnije

21.02.2020.

Svečani prijem u čast odlazećih i novopristiglih diplomata u Ambasadi Koreje

 Svečani prijem u čast odlazećih i novopristiglih diplomata u Ambasadi Koreje 20.02.2020. godine, u rezidenciji Ambasadora Republike Koreje, Nj.E.g.Hjong–ćan Čea, upriličen je prijem u čast odlazećih i novopristiglih diplomata. G-đa Đi Von Sol, drugi sekretar, završila je svoj mandat u Srbiji, a naslediće je g-đa Junmi Beom i g. Džaeho Von. Uz zahvalnost za saradnju u prethodnom periodu i jačanje prijateljskih odnosa dveju zemalja ... detaljnije

18.02.2020.

UČEŠĆE NA 23. MEĐUNARODNOM SASTANKU DIREKTORA NACIONALNIH CENTARA ZA RAZMINIRANjE I SAVETNIKA UJEDINjENIH NACIJA U ŽENEVI

 UČEŠĆE NA 23. MEĐUNARODNOM SASTANKU DIREKTORA NACIONALNIH CENTARA ZA RAZMINIRANjE I SAVETNIKA UJEDINjENIH NACIJA U ŽENEVI  U periodu od 11. do 14. februara 2020. godine, u sedištu Ujedinjenih nacija u Ženevi, Švajcarska Konfederacija, predstavnici Centra za razminiranje učestvovali su na 23. međunarodnom sastanku direktora nacionalnih centara za razminiranje i savetnika UN. Sastanak su organizovali Služba UN za razminiranje (UNMAS) i Ženevski međunarodni centar ... detaljnije

12.02.2020.

Poseta Međunarodnoj organizaciji za civilnu odbranu

 Poseta Međunarodnoj organizaciji za civilnu odbranu  11.februara 2020.godine, predstavnici Centra za razminiranje posetili su sedište Međunarodne organizacije za civilnu odbranu u Ženevi. Tom prilikom sastali su se sa generalnim sekretarom g. Elketrusijem i zamenikom generalnog sekretara g. Kudinovim.

Saradnja između dve organizacije je institucionalizovana potpisivanjem... detaljnije

31.01.2020.

Kontrola kvaliteta i uništavanje NUS na lokaciji „Stevan Sinđelić“ u Nišu

 Kontrola kvaliteta i uništavanje NUS na lokaciji „Stevan Sinđelić“ u Nišu  30.01.2020.godine, Centar za razminiranje izvršio je kontrolu kvaliteta radova obavljenih u skladu sa Dopunom projekta za čišćenje kasetne municije i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava sa lokacije „Stevan Sinđelić“, broj 216/19, opština Crveni krst, grad Niš. Radi se o lokaciji koja je predviđena za izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti ... detaljnije

27.01.2020.

Uvođenje deminerskog tima na projektu
„Stevan Sinđelić“ u Nišu

 Uvođenje deminerskog tima na projektu „Stevan Sinđelić“ u Nišu  25.01.2020. godine, Centar za razminiranje je na Projektu za čišćenje kasetne municije i drugih NUS sa lokacije „Stevan Sinđelić“, broj 0216/19, opština Crveni Krst, grad Niš, na kome je izvođač radova preduzeće „Millennium Team“ d.o.o., Beograd, izvršio uvođenje u posao deminerskog tima podizvođača radova „Alfa razminiranje“ d.o.o., Niš, za manuelno razminiranje po 1. fazi ovog projekta. ... detaljnije

20.01.2020.

Sastanak u Ambasadi Republike Francuske

 Sastanak u Ambasadi Republike Francuske  Na inicijativu Ambasade Republike Francuske u Beogradu, 16.01.2020. godine, u prostorijama Ambasade, održan je sastanak na temu opasnosti od mina, kasetne municije i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava u Republici Srbiji.

Pored predstavnika Centra za razminiranje, na sastanku su učestvovali predstavnici Delegacije Evropske unije u Beogradu, Organizacije ... detaljnije

17.01.2020.

Poseta predstavnika francuske kompanije „Eodex”

 Poseta predstavnika francuske kompanije „Eodex”  In the period 13 -17 January 2020, the Mine Action Center of the Republic of Serbia was visited by representatives of French company "Eodex", as a follow up to the meeting with this renowned land and underwater demining company during the participation of the Mine Action Center, with the support of Civipol - Ministry of the Interior of France, at the exhibition "Milipol" in Paris, in the period 18-21 November 2019.... detaljnije