ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » O nama

O nama

Centar za razminiranje je osnovan 2002. godine, u prvo vreme kao savezni organ pri Ministarstvu spolјnih poslova, a 2003. godine, odgovarajućom odlukom Vlade, postaje republički organ, prvo kao Služba Vlade, a kasnije kao posebna organizacija.

Nadležnosti Centra su određene Zakonom o ministarstvima i prilikom formiranja svake nove Vlade, odgovarajućim članom Zakona o ministarstvima, definiše se delokrug Centra. Centar je kadrovski osposoblјen i tehnički opremlјen za obavlјanje poslova koji su mu Zakonom stavlјeni u nadležnost. Vlada Republike Srbije usvaja Program rada Centra i Izveštaj o radu Centra.

Direktora Centra postavlja Vlada i on ima status državnog službenika na položaju. Sredstva za rad Centra obezbeđuju se u Budžetu Srbije. Plate i druge naknade zaposlenih i postavljenog lica određene su prema Zakonu o platama državnih službenika.

Direktor Centra je Bojan Glamočlija, koji rukovodi i planira rad Centra; pruža stručna uputstva; koordinira i nadzire rad državnih službenika u Centru; obavlja poslove evropskih integracija; ostvaruje međunarodnu saradnju iz delokruga Centra; obezbeđuje javnost u radu i dostupnost informacijama od javnog značaja; obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.

Prve operacije razminiranja u Srbiji po Međunarodnim standardima za humanitarno razminiranje organizovane su 2003. godine. Centar, pored ostalog, obavlјa izviđanja lokacija za koje se sumnja da su zagađene kasetnom municijom, minama i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima, izrađuje projekte za humanitarno razminiranje i prati realizaciju tih projekata, vrši kontrolu kvaliteta radova, obavlјa međunarodnu saradnju, stara se o sprovođenju Međunarodnih standarda i izvršavanju međunarodnih ugovora i dr.

Poslove razminiranja po Međunarodnim standardima obavlјaju specijalizovana preduzeća i druge organizacije koje su za te poslove registrovane, tehnički opremlјene i kadrovski osposoblјene.

Konkursne procedure za izbor izvođača radova za realizaciju projekata za humanitarno razminiranje koji se finansiraju iz međunarodnih donacija sprovodi donator, po pravilu uz učešće međunarodnih fondacija preko kojih plasira donacije. U ostalim slučajevima konkursne procedure sprovodi investitor.