ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ

Архива 2014.

24.12.2014.

2014. ГОДИНА – РЕЗИМЕ

У 2014. години, Центар за разминирање је:

 • обавио извиђање на површини од око 20.000.000 м2 за коју се сумњало да је загађена минама, касетном муницијом и другим неексплодираним убојитим средствима (Стара Пазова, Гаџин Хан, Кнић, Ниш, Сјеница, Тутин, Бујановац, Прешево, Шид, Краљево, Рашка, Врање, Параћин -извиђање појединих локација обављено у неколико наврата);
 • вратио на безбедну употребу становништву простор од преко 2.200.000 м2,
  од чега је:
  • очишћена од касетне муниције површина од 281.407 м2 (Гаџин Хан, Стара Пазова, Ниш);
  • разминирана од група мина површина од 270.616 м2 (Бујановац);
  • уклоњена остала неексплодирана убојита средства (НУС) са површине од 433.423 м2 (Параћин, Чачак);
  • методом нетехничког извиђања на површини од око 700.000 м2 није потврђена сумња да је загађена касетном муницијом (Кнић, Гаџин Хан, Ниш, Бујановац, Сјеница);
  • методом нетехничког извиђања на површини од око 500.000 м2 није потврђена сумња да је загађена минама (Бујановац и Прешево);
  • пронађено и уништено 2.030 комада касетне муниције, мина, НУС. Такође, пронађен је и велики број остатака експлодиране касетне муниције и противпешадијских мина и

  тиме је допринео:

  • повећању безбедности људи;
  • унапређењу мултиетничких и мултинационалних односа;
  • безбедној обради пољопривредног земљишта;
  • безбедној експлоатацији шума;
  • реализацији развојних пројеката;
  • заштити животне средине;
  • заштити од пожара.

Операције разминирања/чишћења и извиђања реализоване су из донација САД и Руске Федерације.

 • услед поплава у региону маја 2014. године:

  • формирао регионални експертски тим са Центром за уклањање мина у БиХ и Хрватским центром за разминирање у циљу интензивног праћења стања у области хуманитарног разминирања, размене релевантних информација и података о дефинисаним локацијама са неразминираним минским пољима, врстама мина, могућим правцима „померања мина“ са подручја на којима се налазе у правцу поплавног таласа; сарадња на пројектима „Противминско деловање након поплава – Регионални одзив у кризи, развој технологија и изградња капацитета“, „Нетехничко извиђање поплављених мински ризичних површина Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије“, „Допунско извиђање и поновно обележавање поплављеног мински сумњивог подручја апроксимативног граничног појаса између Републике Хрватске и Републике Србије“;

  • обавио заједничко извиђање експертских тимови Центра за разминирање, Министарства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације и Српско – руског хуманитарног центра у Републици Србији ради процене потенцијалног ризика услед поплава;

  • више стотина људи ургентно упозорено на опасност од мина (локално становништво, међународни спасилачки тимови, локални спасилачки тимови, новинари).

 • учествовао на више десетина мултилатералних и билатералних скупова са међународним субјектима и представницима земаља донатора, од којих издавајамо:

  • 11. међународни симпозијум и сајам опреме “Противминско деловање 2014. године”, 23 - 25. април 2014., Задар, Хрватска;

  • трећа конференцијa прегледа Конвенције о забрани употребе, складиштења, производње и промета антиперсоналних мина и о њиховом уништавању, Oтавска конвенција, 23 - 27. јун 2014., Мапуто, Мозамбик;

  • састанак са руководиоцем програма за европске и евроазијске послове Бироа за политичко-војне послове Стејт департмента, 24.јул 2014.,Београд;
  • састанак са генералном секретарком Норвешке народне помоћи (НПА), 10.октобар 2014., Београд.

 • у циљу унапређења квалитета израде извођачких планова за реализацију пројеката и завршне документације предузећа и организација који су акредитовани или су у поступку добијања акредитације за обављање послова хуманитарног разминирања на територији Републике Србије, одржао радионицу „Израда извођачких планова и припрема завршне документације за пројекте разминирања - чишћења“, 11-14. новембар 2014., Београд;

 • потписао Меморандум о разумевању између Центра за разминирање Републике Србије и Хрватског центра за разминирање о сарадњи у области противминског деловања и хуманитарног разминирања.

17.11.2014.

Окончана радионица за израду Извођачког плана

У организацији Центра за разминирање, у периоду 10 – 14. новембра 2014. године, реализована је радионица под називом „Израда извођачких планова и припрема завршне документације за пројекте разминирања - чишћења“.

Поред представника 16 предузећа и организација који су акредитовани или су у поступку добијања акредитације за обављање послова хуманитарног разминирања на територији Републике Србије, на радионици су били присутни и представници Центра за уклањање мина у БиХ, Хрватског центра за разминирање, као и представници руске државне Агенције “Emercom” и амбасаде САД у Београду.

Радионица је имала за циљ унапређење израде извођачких планова за реализацију пројеката и завршне документацији по окончању радова на пројектима.

10.11.2014.

Извиђање и обележавање простора загађеног касетном муницијом и НУС

У периоду од 3-9.11.2014. године тимови Центра за разминирање обавили су извиђање и обележавање локација за које се сумња да су загађене касетном муницијом и другим неексплодираним убојитим средствима (НУС) на територији општине Кнић и Краљева, као и општина Сјеница и Тутин. Такође, обавили су извиђање и обележавање простора за који се сумња да је загађен НУС на локацији аеродрома Поникве, у Ужицу.

Активности су предузете ради свеобухватног сагледавања простора који ће бити предмет будућих пројеката за разминирање - чишћење.

Извиђање ризичне површине загађене касетном муницијом на локацији Бумбарево Брдо, општина Кнић

Извиђање ризичне површине загађене касетном муницијом на локацији Бумбарево Брдо, општина Кнић

Извиђање површине за коју се сумња да је загадјена НУС на локацији Богутовац, Краљево

Извиђање површине за коју се сумња да је загадјена НУС на локацији Богутовац, Краљево

Извиђање ризичне површине загађене касетном муницијом на локацији Сјеница, општина Сјеница

Извиђање ризичне површине загађене касетном муницијом на локацији Сјеница, општина Сјеница

Обележавање површине за коју се сумња да је загађена НУС на локацији аеродрома Поникве, Ужице

Обележавање површине за коју се сумња да је загађена НУС на локацији аеродрома Поникве, Ужице

Извиђање површине за коју се сумња да је загађена касетном муницјом на локацији Понор, општина Тутин

Извиђање површине за коју се сумња да је загађена касетном муницјом на локацији Понор, општина Тутин

10.10.2014.

Састанак са генералном секретарком Норвешке народне помоћи (НПА)

Представници Центра за разминирање Републике Србије састали су се 10.октобра 2014. године са генералном секретарком Норвешке народне помоћи, г-ђом Лив Торес и њеним сарадницима, у склопу њене посете региону. НПА је норвешка невладина организација, која се бави пословима хуманитарног разминирања у овом региону од 1999. године, при чему је на територији Републике Србије операције хуманитарног разминирања започела 2006. године. Током састанка, на ком је био присутан и регионални директор НПА за југоисточну Европу, г. Дарвин Лисица, као и представник Политичког одељења Амбасаде САД у Београду, г. Конор Волш, директор Међународне фондације за jaчање безбедности људи ИТФ, г. Дамјан Бергант са сарадницима, учесници су анализирали резултате досадашње сарадње, разговарали о тренутној ситуацији у вези са касетном муницијом, минама, авио бомбама и другим неексплодираним убојитим средствима која се још увек налазе на територији Србије, као и потребама и приоритетима Србије у области хуманитарног разминирања, при чему је исказана спремност НПА да, уз финансијску помоћ САД, преко ИТФ-а, у заједничкој сарадњи са Центром, настави оперативно ангажовање на пословима хуманитарног разминирања у Србији.

09.10.2014.

Радионица за израду Извођачког плана

Центар за разминирање организује, у периоду од 10 – 14. новембра 2014. године, радионицу под називом „Израда извођачких планова и припрема завршне документације за пројекте разминирања - чишћења“.

Центар позива сва предузећа и организације који су заинтересовани за обављање послова хуманитарног разминирања на територији Републике Србије да на радионицу упуте свог представника који је непосредно ангажован на овим пословима и који ће на основу знања стечених на радионици допринети квалитетној припреми извођачких планова за реализацију пројеката и завршној документацији по окончању радова на пројектима.

Анализом пројеката за разминирање – чишћење којима је Центар за разминирање управљао, утврђено је да за извођаче радова посебан и константан изазов представљају израда Плана извођења радова (Извођачки план) у складу са пројектом, као и израда Завршног извештаја, односно припрема завршне документације.

Заинтересовани за радионицу се могу пријавити путем мејла на czrs@czrs.gov.rs или телефоном на бројеве 011 30 45 280 и 011 30 45 281 до 24.10.2014. године (у временском интервалу од 9 до15 часова).

Приликом пријављивања, потребно је доставити краћи профил предузећа, податке о особи која ће присуствовати на радионици (функција, квалификације за обављање послова разминирања и противминског деловања и др.), као и извод из Агенције за привредне регистре (АПР).

Радионица ће се одржати у просторијама Центра за разминирање у Београду, Војводе Тозе, број 31.

16.09.2014.

Појачано праћење загађених подручја због појаве поплава

Због неповољних временских прилика, са обилним падавинама великог интензитета, које су проузроковале поплаве и појаву бујичних токова, Центар за разминирање појачано прати стање на водотоковима у земљи и евентуални утицај на дефинисане локације на терииторији Србије на којима постоји загађеност касетном муницијом, минама, авионским бомбама и другим неексплодираним убојитим средствима у циљу уочавања евентуалних “померања” тих средстава на чист простор и правовремене реакције.

Такође, одвија се интензивна дневна комуникација са националним телима за противминско деловање и хуманитарно разминирање Хрватске и БиХ, које су такође захваћене поплавама и наш Центар ће благовремено обавештавати о свим безбедносно интересантним сазнањима у овој области.

09.09.2014.

Завршено разминирање још једне локације на подручју општине Параћин

8. септембра 2014. године завршени су радови разминирања према пројекту Центра за разминирање Републике Србије под називом „Пројекат за разминирање на локацији „Параћин -6“, број 0149/13, општина Параћин“, површине од 418.860 м2. Пронађено је, откопано и безбедно уништенo 287 комадa неексплодираних убојитих средстава. У питању је локација која је, након пожара и експлозије у војном магацину у Параћину, 19.10.2006. године, загађена разним врстама неексплодираних убојитих средстава.

Завршено разминирање још једне локације на подручју општине Параћин

Центар за разминирање је 9. септембра 2014. године, након завршетка и административно-правних послова у вези са овим пројектом, издао уверење о обављеном разминирању локације „Параћин -6“.

Поводом завршетка радова у Параћину, на локацији пројекта „Параћин – 6“, одржана је и конференција за медије на којој су се новинарима обратили директор Центра, Бранислав Јовановић, као и генерални директор извођача радова „Emercom Demining“, Дмитриј Харченко.

Подсећања ради, Руска Федерација од 2008. године пружа непроцењиву помоћ Републици Србији у области хуманитарног разминирања. Поред пројеката разминирања у Параћину (8 локација), реализована су и 4 пројекта чишћења касетне муниције у Нишу. Очишћено је укупно 4.107.613 м2 и уклоњено преко 12.640 комада касетне муниције и других неексплодираних убојитих средстава.

С обзиром да је Влада Руске Федерације, преко руске државне агенције „Emercom“, односно њеног извођача радова предузећа „Еmercom Demining“, у оквиру кога делује руско – српски хуманитарни одред за разминирање, обезбедила средства да овај извођач радова до краја 2015. године обавља разминирање у Србији, покренуте су припремне активности на пројекту „Параћин – 7“, који ће бити реализован у 2015. години.

03.09.2014.

Завршен пројекат „Допунско извиђање и поновно обележавање поплављеног мински сумњивог подручја апроксимативног граничног појаса између Републике Хрватске и Републике Србије“

У периоду од 7-8. августа 2014. године стручни тимови Центра за разминирање Републике Србије и Хрватског центра за разминирање реализовали су заједнички пројекат „Допунско извиђање и поновно обележавање поплављеног мински сумњивог подручја апроксимативног граничног појаса између Републике Хрватске и Републике Србије“. Наиме, стручни тимови су, са територије Републике Србије, обишли део граничне линије са Републиком Хрватском са циљем реизвиђања мински сумњивог простора на хрватској страни и постављања на самој граничној линији знакова упозорења на минску опасност која постоји на хрватској страни. Ради се подручјима шуме Сомовац и шуме Дебрња.

Завршен пројекат „Допунско извиђање и поновно обележавање поплављеног мински сумњивог подручја апроксимативног граничног појаса између Републике Хрватске и Републике Србије“

Досадашња извиђања поплављеног подручја нису потврдила сумњу да је дошло до померања мина са територије Хрватске и загађивања земљишта у Србији.

Постављање знакова за минску опасност обавеза је националних тела за противминско деловање у складу са Међународним стандардима за хуманитарно разминирање (IMAS).

Као што је познато, минска поља која су постојала на територији Републике Србiје разминирана су крајем 2009. године тако да у Републици Србији, на подручју уз апроксимативну граничну линију са Хрватском, нема минских поља.

18.08.2014.

Завршено разминирање мина на joш једној локацији на подручју села Церевајка, општина Прешево

7. aвгуста 2014. године завршени су радови разминирања мина према пројекту Центра за разминирање Републике Србије под називом „Пројекат за разминирање са локације „Церевајка школа -2“, број 0140/13, општина Прешево“, површине од 105.616 м2.

Центар за разминирање је 12. августа 2014. године, након завршетка и административно-правних послова у вези са овим пројектом, издао уверење о обављеном разминирању локације „Церевајка школа -2“, којим се констатује да је разминирање - чишћење обављено према пројекту Центра и у складу са Међународним стандардима за хуманитарно разминирање чиме се гарантује разминираност-очишћеност од 99,65%.

Разминирање овог простора допринoси повећању безбедности људи, пре свих деце и наставника у основној школи која се налази непосредно уз локацију Пројекта, као и радника приликом експлоатације шуме и локалног становништва приликом брања гљива.

Разминирање ове локације финансирано је из донације САД преко Међународне фондације за јачање безбедности људи (ITF).

Подсећања ради, 28. маја 2014. године на подручју села Церевајка завршени су радови разминирања мина према пројекту Центра за разминирање Републике Србије под називом „Пројекат за разминирање са локације „Церевајка школа -1“, број 0138/13, општина Прешево“, површине од 165.000 м2, који је, такође, финансиран из донације САД преко Међународне фондације за јачање безбедности људи (ITF).

25.07.2014.

Завршено чишћење касетне муниције са локације у улицама „Анете Андрејевић бр.4“ и „Шуматовачка бр.5“ у Нишу

25. јула 2014. године завршени су радови чишћења касетне муниције према пројекту Центра за разминирање Републике Србије под називом „Пројекат за разминирање-чишћење касетне муниције са локације у улицама „Анете Андрејевић 4“ и „Шуматовачка 5“, број 0164/14, град Ниш, површине од 815 м2.

С обзиром да се локација налази у густо насељеном делу Ниша, са углавном мањим породичним кућама, двориштима, баштама и помоћним зградама на окућницама, разминирањем – чишћењем овог простора отклонила се, пре свега, потенцијална опасност за људе и животну средину и допринело се повећању безбедности грађана.

24.07.2014.

Састанак са руководиоцем програма за европске и евроазијске послове Бироа за политичко-војне послове Стејт департмента

Представници Центра за разминирање Републике Србије састали су се 24. јула 2014. године са руководиоцем програма за европске и евроазијске послове Бироа за политичко-војне послове Стејт департмента, г-ђом Натали Вазир, у склопу њене посете региону. Током састанка, на ком је био присутан и представник Политичког одељења Амбасаде САД у Београду, г. Грант Мороу, као и представник Међународне фондације за разминирање (ИТФ), г. Андреј Голоб, учесници су разговарали о тренутној ситуацији у вези са касетном муницијом, минама, авио бомбама и другим неексплодираним убојитим средствима, која се још увек налазе на територији Србије, као и потребама и приоритетима наше земље у области разминирања, при чему је исказана спремност САД за наставак пружања финансијске помоћи за реализацију пројеката Центра за разминирање.


Састанак 24.07.2014.

 

22.07.2014.

Чишћење касетне муниције у Нишу

22.07.2014. године почели радови према пројекту Центра за разминирање под називом „Пројекат за разминирање – чишћење касетне муниције са локације у улицама „Анете Андрејевић бр.4“ и „Шуматовачка бр. 5“, број 0164/14, град Ниш.

Извођач радова је „Emercom Demining“, Москва, Руска Федерација.

Чишћење касетне муниције са ове локације финансира се из донације Владе Руске Федерације, у оквиру програма помоћи Руске Федерације нашој држави у области хуманитарног разминирања, тј. Меморандума о узајамном разумевању који је Центар за разминирање потписао са „Emercom“-om за период до краја 2022. године.

Управљање Пројектом, праћење његове реализације и контролу квалитета изведених радова обавља Центар за разминирање.

Град Ниш извођачу радова пружа сву неопходну логистичку подршку током реализације овог пројекта.

Подсећања ради, Центар за разминирање је на ширем подручју града Ниша, у периоду од 2003. године, када је и основан и када су кренуле прве операције чишћења касетне муниције, до данас (јул 2014. године), уз помоћ донација Владе САД обезбеђених преко Међународне фондације за јачање безбедности људи (ITF), али и средстава неких јавних предузећа („Југоисток“ а.д. и Фабрика дувана Ниш), као и донација Владе Руске Федерације, реализовао 11 пројеката за чишћење касетне муниције, на површини 2.149.546 м2, при чему је пронађено и безбедно уништено 548 комада касетне муниције и разних врста неексплодираних убојитих средстава.

Чишћењем загађених површина уклонила се опасност коју су неексплодиране касетне бомбе представљале за становништо и животну средину, омогућена је безбедна санација оштећених зграда и унутрашњих саобраћајница, паркиралишта и других објеката у кругу болнице, такође објеката великих индустријских постројења. Чишћењем у близини ОШ „Душан Радовић“ уклонила се опасност коју су неексплодиране касетне бомбе представљале за децу и запослене у школи и створили су се услови за проширење школских објеката, док је чишћење касетних бомби са аеродрома у Нишу допринело његовој већој безбедности, као предуслова за наставак започете реконструкције аеродрома и изградњу нових објеката. На комплексу Фабрике дувана на коме се налази преко 40 објекта и где је највеће оштећење током бомбардовања претрпела стара управна зграда, законом заштићена као зграда од изузетног културног и историјског значаја, чишћењем касетних бомби омогућена је њена санација, као и објеката који се налазе у њеној непосредној близини.

18.07.2014.

Помоћ „Emercom“- а и у учењу руског језика

Руска државна агенција „Emercom“ изашла је у сусрет захтеву Центра за разминирање и запосленима у Центру за разминирање омогућила да похађају основни курс руског језика. Часови се одвијају једном недељно у просторијама Центра за разминирање, а предавач је специјализовани преводилац „Emercom“-а.

Ово је још један од видова успешне сарадње нашег Центра и „Emercoma“, која, поред, до сада потврђеног хуманитарно-деминерског аспекта, поприма и друге аспекте и у великој мери доприноси даљем развоју и афирмацији сарадње између Руске Федерације и Републике Србије, односно пријатељству двеју држава и народа.

11.07.2014.

Саопштење са 4. састанка стручног тима регионалних центара за противминско деловање Републике Србије, Републике Хрватске и Босне и Херцеговине одржаног 11. јула 2014. године у просторијама ХЦР-ЦТРО д.о.о. у Загребу с почетком у 10.00 сати

Састанку су присуствовали представници ХЦР-а, БХМАЦ-а, Центра за разминирање Републике Србије, Министарства спољних и европских послова РХ, Уреда Владе РХ за разминирање и ХЦР-ЦТРО-а.

Састанак стручног тима регионалних центара за противминско деловање Републике Србије, Републике Хрватске и Босне и Херцеговине

Домаћин 4. састанка био је ХЦР. На почетку састанка су директори регионалних центара упознали присутне са тренутном ситуацијом на мински сумњивим подручјима погођеним поплавама и клизиштима. У БиХ најугроженије је подручје Дистрикта Брчког. У Србији је обављено поновно извиђање, при чему нису пронађени индикатори „померања“ мина. Што се тиче РХ, обављено је извиђање три погођене општине (Нијемци, Гуња и Врбања), при чему није утврђено „померање“ мина. Међутим, проблем представљају наноси тла које су поплаве донеле на мински сумњив простор у све три државе. Још једном је потврђен предлог поновног извиђања и поновног обележавања мински сумњивог подручја на граници Републике Хрватске и Републике Србије.

На основу закључака досадашњих састанака Регионалног стручног тима, ХЦР-ЦТРО је израдио предлог пројекта под радним називом „Противминско деловање након поплава, регионални одзив у кризи, развој технологија и изградња капацитета“. Основни циљ овог пројекта је стварање провереног модела за израду оперативних поступака на регионалном нивоу у циљу превентивног деловања у сличним ситуацијама у будућности.

Договорено је да Република Хрватска наведени пројекат представи на предстојећој Донаторској конференцији за Србију и БиХ, која ће се одржати у Бриселу 16. јула.

Још једном је наглашена потреба да уколико грађани примете сумњиве предмете да их не дирају, већ да их привремено обележе и обавезно обавесте надлежне институције.

01.07.2014.

Одржана Конференција прегледа у Мапуту о свету без мина

У Мапуту, у Мозамбику, у периоду од 23. до 27. јуна 2014. године, одржана је Трећа конференцијa прегледа Конвенције о забрани употребе, складиштења, производње и промета антиперсоналних мина и о њиховом уништавању (Oтавска конвенција).

Одржана Конференција прегледа у Мапуту о свету без мина

Ова конференција представља стални механизам прегледа и верификације досадашњих активности на плану спровођења Конвенције о забрани употребе, складиштења, производње и промета антиперсоналних мина и о њиховом уништавању (Отавска конвенција).

Поред представника држава чланица Отавске конвенције, националних центара за разминирање и представника најзначајнијих међународних организација за разминирање и помоћ жртвама мина, овој конференцији су присуствовали представник Генералног секретара УН, представник Међународне организације Црвеног крста, представници Европске уније, представници других међународних организација, представници грађанског друштва, бројни медији и др.

Представница Центра је присутне упознала са активностима Центра за разминирање у Републици Србији, минском ситуацијом на територији Републике Србије са посебним освртом на одобрени захтев за петогодишње продужење рока (до 2019. године) за испуњавање обавеза по члану 5. Конвенције. Такође, презентовани су напори које Република Србија улаже у сегменту помоћи жртвама мина.

20.06.2014.

Ротација дела особља агенције "Emercom"

Руска државна агенција "Emercom" је у области хуманитарног разминирања присутна на територији Републике Србије од 2008. године. Агенција је од 2008. године била ангажована на Пројектима "Аеродром Ниш", "Стара џамија" и од 2009. године на Пројектима "Параћин".

Ротација дела особља агенције Emercom

Агенција "Emercom" од 31.3.2014. године ради на Пројекту за разминирање "Параћин-6", Општина Параћин. Делови одреда су узели учешће и у акцијама спасавања грађана града Параћина у протеклим поплавама.

20.6.2014. године извршена је ротација руског деминерског особља. У Русију је испраћен одред од 12 људи, док је у Србију допутовао одред од 12 људи такође.

Испраћају дела особља присуствовали су представници Центра за разминирање, као и представници Руско-Српског хуманитарног центра из Ниша.

Руско-Српски хуманитарни одред из Ниша доделио је захвалнице припадницима одреда због изузетног залагања на активностима у Републици Србији.

Агенција "Emercom" је на Пројекту за разминирање "Параћин-6", Општина Параћин, до сада очистила површину од 208.621 квадратних метара и успешно уклонила 192 комада неексплодираних убојитих средстава.

13.06.2014.

Разминирање мина на подручју села Церевајка, општина Прешево

Након што су 28. мaja 2014. године окончани радови разминирања мина према пројекту Центра за разминирање Републике Србије под називом „Пројекат за разминирање са локације „Церевајка школа -1“, број 0138/13, општина Прешево“, површине од 165.000 м2, 11.6.2014. године почели радови према још једном пројекту Центра под називом „Пројекат за разминирање локације „Церевајка школа - 2“, број 0140/13, општина Прешево“, површине од 105.616 м2.

Разминирање мина на подручју села Церевајка, општина Прешево

Извођач радова је „Центар за обуку паса за откривање мина у БИХ“, Сарајево, БиХ.

Разминирање и ове локације финансираће се из донације САД преко Међународне фондације за јачање безбедности људи (ITF).

Управљање Пројектом, праћење његове реализације и контролу квалитета изведених радова обављаће Центар за разминирање.

06.06.2014.

Саопштење са
3. састанка стручног тима регионалних центара за противминско деловање Републике Србије, Републике Хрватске и Босне и Херцеговине, одржаног у петак, 6.6.2014. године, у просторијама ЈП “Војводинашуме” – Газдинство Моровић, у Моровићу, са почетком у 12 часова.

Поред представника Центра за разминирање Републике Србије састанку су присуствовали представници Хрватског центра за разминирање, Уреда за разминирање Републике Хрватске, Центра за уклањање мина у БиХ, Хрватског центра за тестирање, обуку и развој, Центра за подводно деминирање у Бијелој, Међународне фондације за јачање безбедности људи (ITF), Амбасаде САД у Београду, америчког експертског тима за брзо реаговање (QRF), као и представник UNDP, БиХ.

На почеку састанка представљене су нове информације о проблему у свакој од три земље у региону које су се недавно погодиле поплаве.

-Представници Центра за уклањање мина у БиХ су у завршној фази анализе ситуације на терену, очекује се да ће се у наредним данима дефинисати границе проблема које ће бити предмет даљег извиђања.

-Представници Хрватског Центра за разминирање су указали да ће након опадања воде која је тренутно на дубини од 20 цм, извиђачки тимови извршити извиђање свих мински поплављених локација. Хрватски центар за разминирање и Центар за разминирање Републике Србије ће формирати привремени извиђачки тим који ће извиђати угрожена подручја у пограничном простору између две државе.

-Центар за разминирање Републике Србије је представио заједничке активности свог тима за извиђање и тима за брзо реаговање (QRF), који су у протеклих неколико дана обишли поплављено подручје у селу Јамена, али и остале локације загађене разним врстама неексплодираних убојитих средстава на територији Републике Србије, при чему је утврђено да је на неким локацијама дошло до померања тих средстава унутар већ познатих сумњивих површина.

Представник ИТФ је истакао спремност ИТФ да на основу података добијених од регионалног стручног тима предузима активности са циљем прикупљања финансијских средстава за реализацију пројеката који би се показали као приоритетни у решавању овог проблема.

УСАГЛАШЕНО ЈЕ СЛЕДЕЋЕ:

- Центар за подводно деминирање у Бијелој је нови члан регионалног стручног тима;

- Почетак пројекта нетехничког извиђања поплављених мински ризичних површина Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије. Први радни састанак ће се одржати у просторијама Центра за уклањање мина у БиХ, у Сарајеву, 12. јуна 2014. године;

- Израда заједничкое радне карте поплављених ризичних подручја, носилац ове активности Хрватски центар за разминирање;

- Стручни тим ће у наредном периоду обићи најугроженија поплављена ризична подручја;

- Хрватски центар за разминирање је у поступку одобравања помоћи у знаковима за обележавање на опасности од мина за БиХ;

- Следећи састанак ће бити одржан у Републици Хрватској, 20. јуна 2014. Време и место ће бити накнадно договорени.

На крају састанка наглашена је потреба да уколико грађани примете сумњиве предмете да их не дирају, већ их привремено обележе и обавезно обавесте надлежне институције.

03.06.2014.

Завршено разминирање мина на подручју села Церевајка, општина Прешево

28. мaja 2014. године завршени су радови разминирања мина према пројекту Центра за разминирање Републике Србије под називом „Пројекат за разминирање са локације „Церевајка школа -1“, број 0138/13, општина Прешево“, површине од 165.000 м2.

Центар за разминирање је 2. јуна 2014. године, након завршетка и административно-правних послова у вези са овим пројектом, издао уверење о обављеном разминирању локације „Церевајка школа -1“, којим се констатује да је разминирање - чишћење обављено према пројекту Центра и у складу са Међународним стандардима за хуманитарно разминирање чиме се гарантује разминираност-очишћеност од 99,65%.

Разминирање овог простора допринoси повећању безбедности људи, пре свих деце и наставника у основној школи која се налази непосредно уз локацију Пројекта, као и радника приликом експлоатације шуме и локалног становништва приликом брања гљива.

Разминирање ове локације финансирано је из донације САД преко Међународне фондације за јачање безбедности људи (ITF).

30.05.2014.

САОПШТЕЊЕ СА САСТАНКА СТРУЧНОГ ТИМА ЦЕНТРА ЗА РАЗМИНИРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ХРВАТСКОГ ЦЕНТРА ЗА РАЗМИНИРАЊЕ, ЦЕНТРА ЗА УКЛАЊАЊЕ МИНА У БИХ одржаног 30. маја 2014. године у Брчком

На састанку су размењене актуелне информације о опасности од мина и НУС-а настале услед временских неприлика (поплава и клизишта), које су погодиле просторе ове три државе.

Сви центри су изложили информације са којима располажу и успостављен је експертски тим за процену штете и израду пројеката за хитну санацију подручја захваћених непогодама у региону.

Експертски тим ће до следећег петка, 06.јуна 2014. године, направити концепт процене и акциони план, те листу потреба за подршку том плану, укључујући и ангажовање релевантних институција и академске заједнице.

Носилац активности са концептуалним решењима и предлогом решења је Центар за тестирање, обуку и развој Републике Хрватске. У том пројекту ће бити обухваћене све најсавременије технологије које су применљиве у свету.

У функцију је стављен и међудржавни систем за размену информација који делује на дневном нивоу.

Позивају се сви грађани у региону који имају сазнања о постојању мина из ратног периода да контактирају центар за разминирање у својој држави, који ће предузимати даље активности, пошто је свака нова информација о минама драгоцена.

Још једном је истакнута потреба упозоравања становништва на опасност од мина, те да уколико грађани примете сумњиве предмете да их не дирају, да их привремено обележе и да обавезно контактирају надлежне органе (Центре за разминирање, Цивилну заштиту, Полицију...итд).

28.05.2014.

Састанак са америчким експертима за уклањање експлозивних средстава

Представници Центра за разминирање Републике Србије састали су се 27.маја 2014. године са експертима за уклањање експлозивних средстава из Бироа за политичко-војне послове Стејт департмента, тима за брзо реаговање, како би проценили ситуацију у вези са потенцијалним „померањем“ мина и других експлозивних остатака рата у региону услед недавних поплава. Током састанка, на ком су такође били присутни представници Политичког одељења Амбасаде САД у Београду, учесници су разговарали о потребама и приоритетима Србије у области разминирања у светлу поплава. Тим за брзо реаговање Стејт департмента, у координацији са Центром, у наредним данима, обављаће процене на терену у поплављеним подручјима у Србији.

23.05.2014.

ИЗВИЂАЊЕ МИНСКИ СУМЊИВИХ ЛОКАЦИЈА ЗАХВАЋЕНИХ ПОПЛАВАМА, БУЈИЦАМА И КЛИЗИШТИМА

Заједнички експертски тимови Центра за разминирање, Министарства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације и Српско – Руског хуманитарног центра у Републици Србији, на основу припремљених планова, дефинисане и разрађене методологије, спроводе ради процене потенцијалног ризика извиђање на различитим локацијама, за које се основано сумња да су системски загађене неексплодираним убојитим средствима, које су недавно биле изложене обилним падавинама или су захваћене поплавама, бујицама и клизиштима, ради провере да ли је и у ком обиму дошло до померања неексплодираних убојитих средстава са тих локација и загађивања другог - чистог земљишта.

23.05.2014.

САОПШТЕЊЕ СА САСТАНКА СТРУЧНОГ ТИМА ЦЕНТРА ЗА РАЗМИНИРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ХРВАТСКОГ ЦЕНТРА ЗА РАЗМИНИРАЊЕ, ЦЕНТРА ЗА УКЛАЊАЊЕ МИНА У БИХ одржаног 23. маја 2014. године у Спачви

Данас је одржан први састанак Регионалног стручног тима који су основали Центар за разминирање Републике Србије, Хрватски центар за разминирање и Центар за уклањање мина у БиХ.

Састанак стручног тима Центра за разминирање Републике Србије, Хрватског центра за разминирање, Центра за уклањање мина у БИХ одржан 23. маја 2014. године у Спачви

Састанак стручног тима Центра за разминирање Републике Србије, Хрватског центра за разминирање, Центра за уклањање мина у БИХ одржан 23. маја 2014. године у Спачви

Осим чланова Стручног тима који чине директор Центра за разминирање Републике Србије Бранислав Јовановић и његов заменик Драган Јовановић из Републике Србије, равнатељ ХЦР-а Дражен Јакопец и предстојник Подружнице Исток Дубравко Крушаровски из Републике Хрватске, те помоћници директора Центра за уклањање мина у БиХ Ахдин Ораховац и Милан Резо из Босне и Херцеговине, на састанку су учествовали и равнатељица Канцеларије за разминирање Владе Републике Хрватске др. сц. Дијана Плештина, шеф Регионалне канцеларије Брчко Центра за уклањање мина у БиХ Есад Алетић и Горан Радовић, инспектор контроле квалитета у РУ Брчко, Хрвоје Дебач из Канцеларије за разминирање, Анте Бркљачић и Невен Карас из ХЦР-а, те Златко Цегледи, управник Управе шума Винковци са сарадницима.

Састанак стручног тима Центра за разминирање Републике Србије, Хрватског центра за разминирање, Центра за уклањање мина у БИХ одржан 23. маја 2014. године у Спачви

На почетку састанка гђа. Плештина је изразила задовољство што су центри из три суседне државе одмах реаговали и показали како се треба понашати у оваквим ситуацијама, а потом су представници све три државе изнели минску ситуацију и проблеме које је ова поплава узроковала у вези с минским проблемом на њиховом подручју, те су разменили карте и остале податке о тренутном стању поплављеног мински сумњивог подручја.

Сви присутни су констатовали да је ова елементарна непогода далеко највише погодила Босну и Херцеговину и да се још не могу ни предвидети размере штете и будућих проблема које ће проузроковати Центру за уклањање мина у БиХ.

На крају састанка донесени су следећи закључци:

 • Док траје овај ниво опасности од поплава центри ће, преко чланова Стручног тима, размењивати нове информације и податке о стању мински сумњивог подручја на поплављеном подручју једном дневно, а кад се стање смири најмање једном недељно,
 • Будући да и сада постоји, а након повлачења воде ће бити и већа опасност од мина и других експлозивних остатака рата сви центри ће додатну пажњу посветити едукацији становништва, свих учесника санације поплављених подручја, али и медија који могу помоћи у едукацији и упозоравању становништва на додатну опасност након повлачења воде с мински сумњивих подручја,
 • Након повлачења вода један од најважнијих задатака ће бити анализирање нове ситуације и хитно обележавање таблама упозорења према утврђеној ситуацији, те ће центри покренути израду нових стандардних оперативних процедура (СОП-а) за поступање у таквим ситуацијама,
 • Тренутна ситуација је, поново, показала коју опасност и препреку нормалном животу и деловању становништва и привреде представљају заостале мина, те ће центри, сваки у складу са својим могућностима, указати на недостатак средстава за разминирање,
 • Следећи састанак Стручног тима одржаће се идуће недеље у Босни и Херцеговини, а о тачном месту и времену ће чланови Стручног тима из Босне и Херцеговине обавестити остале чланове Стручног тима.
21.05.2014.

Састанак регионалног експертског тима

У склопу активности праћења ситуације у вези са потенцијалним “померањем” мина у региону услед поплава, регионални експертски тим кога чине представници Центра за разминирање Републике Србије, Хрватског центра за разминирање и Центра за уклањање мина у БиХ, у петак, 23. маја 2014. године, одржаће састанак у оквиру кога је предвиђен обилазак мински сумњивог подручја угроженог поплавама у Републици Хрватској.

19.05.2014.

Потенцијална опасност од “померања” мина услед поплава у региону

На иницијативу Центра за разминирање Републике Србије формиран је регионални експертски тим заједно са Центром за уклањање мина у БиХ и Хрватским центром за разминирање у циљу интензивног праћења стања у области хуманитарног разминирања, размене релевантних информација и података о дефинисаним локацијама са неразминираним минским пољима, врстама мина, могућим правцима „померања мина“.

Наиме, након обилних падавина којима је у претходном периоду био захваћен већи део територија Србије, Босне и Херцеговине и Хрватске и појаве бујичних токова и поплавних таласа на већини водотокова, а имајући у виду да на деловима територија Републике Хрватске и Републике Босне и Херцеговине уз реку Саву постоје неразминирана минска поља реална је претпоставка за појаву тзв. „померања“ мина са подручја на којима се налазе у правцу поплавног таласа.

Како је опасност од поплава и даље изузетно присутна и како је због високог водостаја на многим местима неопходно предузимати обимне радове на грађењу обалоутврда, безбедност бранилаца насипа, а такође и спасилаца људи из поплављених подручја, потенцијално је значајно угрожена.

Центар за разминирање пажљиво прати стање у овој области и благовремено ће обавештавати о свим безбедносно интересантним сазнањима.

07.05.2014.

Завршено чишћење касетне муниције на подручју села Гаре, општина Гаџин Хан

30. априла 2014. године завршени су радови чишћења касетне муниције према пројекту Центра за разминирање Републике Србије под називом „Пројекат за разминирање-чишћење касетне муниције са локације „Гаре“, број 0148/13, општина Гаџин Хан“, површине од 130.747 м2.

Локација „Гаре“ - Гаџин Хан

Локација „Гаре“ - Гаџин Хан

Центар за разминирање је 6. маја 2014. године, након завршетка и административно-правних послова у вези са овим пројектом, издао уверење о обављеном разминирању – чишћењу локације „Гаре“, којим се констатује да је разминирање - чишћење обављено према пројекту Центра и у складу са Међународним стандардима за хуманитарно разминирање чиме се гарантује разминираност-очишћеност од 99,65%.

Разминирањем - чишћењем ове локације отклања се опасност коју касетна муниција представља за локално становништво и омогућава се обрада пољопривредног земљишта, испаша стоке, као и експлоатација шуме.

Разминирање - чишћење ове локације финансирано је из донације САД преко Међународне фондације за јачање безбедности људи (ITF).

05.05.2014.

Завршено чишћење касетне муниције на подручју села Војка, општина Стара Пазова

22. априла 2014. године завршени су радови чишћења касетне муниције према пројекту Центра за разминирање Републике Србије под називом „Пројекат за разминирање-чишћење касетне муниције са локације „Војка“, број 0121/13, општина Стара Пазова“, површине од 149.845 м2. Центар за разминирање је 5. маја 2014. године, након завршетка и административно-правних послова у вези са овим пројектом, издао уверење о обављеном разминирању – чишћењу локације „Војка“, којим се констатује да је разминирање - чишћење обављено према пројекту Центра и у складу са Међународним стандардима за хуманитарно разминирање чиме се гарантује разминираност-очишћеност од 99,65%.

Локација „Војка“ - Стара Пазова

Локација „Војка“ - Стара Пазова

Разминирањем - чишћењем ове локације отклања се опасност коју касетна муниција представља за локално становништво и омогућава се оптимално коришћење пољопривредног земљишта, применом савремених агротехничких мера што на конкретном терену, између осталог, подразумева и орање на дубини 50 цм.

Разминирање - чишћење ове локације финансирано је из донације САД преко Међународне фондације за јачање безбедности људи (ITF).

30.04.2014.

11. међународни симпозијум “Противминско деловање 2014.”

Центар за разминирање Републике Србије учествовао је у раду 11. међународног симпозијума и сајма опреме “Противминско деловање 2014. године”, који се одржавао од 23. до 25. априла 2014. године у Задру, под високим покровитељством Владе Републике Хрватске, у организацији Хрватског центра за разминирање, Хрватског центра за тестирање, развој и обуку и Канцеларије за разминирање Владе Републике Хрватске.

На овом симпозијуму учествовали су представници донатора, представници међународних хуманитарних организација, представници центара за разминирање из југоисточне Европе, представници произвођача машина и опреме за разминирање, заштитне опреме за пиротехничаре – деминере и друге пратеће опреме и алата у вези са разминирањем.

Центар за разминирање имао је излагање на тему „Решавање проблема у вези са касетном муницијом на територији Републике Србије“ и том приликом присутни су упознати са искуствима у чишћењу касетне муниције у Србији, с обзиром да је наш Центар за разминирање у овој области остварио значајне резултате и стекао специфична искуства, посебно на извиђању терена, дефинисању ризичне површине, изради пројеката, одређивању начина њихове реализације, праћењу остваривања тих пројеката и контроли квалитета разминиране – очишћене површине.

У оквиру Симпозијума, 23. априла 2014. године, одржан је 24. састанак Савета за координацију противминског деловања у југоисточној Европи (SEEMACC) на коме су, поред директора центара за разминирање из региона југоисточне Европе (Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине, Албаније) учествовали и директор Међународне фондације за јачање безбедности људи (ITF), директор Центра за обуку паса за откривање мина у БиХ, директор Хрватског центра за тестирање, развој и обуку, као и директор азербејџанског центра за разминирање. На овом састанку размењена су искуства из 2013. године, као и представљени планови за 2014. и 2015. годину.

11.04.2014.

Презентација „минског проблема“ у општинама Бујановац и Прешево

10. априла 2014. године, у малој сали Дома културе „Вук Караџић“ у Бујановцу, у организацији Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа и Центра за разминирање одржан је догађај под називом „Презентација проблема у вези са минама, касетном муницијом и другим неексплодираним убојитим средствима у општинама Бујановац и Прешево“.

Презентација је била прилика да се сви заинтересовани информишу о активностима које надлежни органи Републике Србије предузимају у циљу решавања проблема у вези са минама, касетном муницијом и осталим неексплодираним убојитим средствима.

Поред Зорана Станковића, председника Координационог тела и Бранислава Јовановић, директора Центра за разминирање, догађају су присуствовали представници ове две Општине, као и Братислав Ранчић, начелник Управе за цивилну заштиту Сектора за ванредне ситуације, представници Црвеног крста, Института за јавно здравље Врања и представници медија.

На југу Србије има још доста мина - www.b92.net

31.03.2014.

Разминирање у Параћину

31.3.2014. године почели радови према пројекту Центра за разминирање под називом Пројекат за разминирање на локацији „Параћин - 6“, број 0149/13, општина Параћин.

Извођач радова је „Emercom Demining“, Москвa, Руска Федерација.

Планирано је да радови трају до 1.9.2014. године.

Влада Руске Федерације је 2013. године донела одлуку о наставку финансирања Програма хуманитарног разминирања у Републици Србији за период 2013-2015.година. Овај трогодишњи програм у 2014. години наставиће да реализује руска државна агенција „Emercom“, односно њена специјализована организација „Emercom Demining“, која ће на територији Србије, као и у протеклих шест година, разминирање обављати по Међународним стандардима за хуманитарно разминирање, а према пројекту и уз надзор Центра за разминирање Републике Србије.

27.03.2014.

Чишћење касетне муниције на подручју села Војка, општина Стара Пазова

27.3.2014. године почели радови према пројекту Центра за разминирање под називом Пројекат за разминирање – чишћење касетне муниције са локације „Војка“, број 0121/13, општина Стара Пазова.

Извођач радова је „Докинг разминирање“ д.о.о., Загреб, Хрватска.

Планирано је да радови трају око 20 дана.

Разминирање ове локације финансираће се из донације САД преко Међународне фондације за јачање безбедности људи (ITF).

Управљање Пројектом, праћење његове реализације и контролу квалитета изведених радова обављаће Центар за разминирање.

25.03.2014.

Чишћење касетне муниције на подручју села Гаре, општина Гаџин Хан

25.3.2014. године почели радови према пројекту Центра за разминирање под називом „Пројекат за разминирање – чишћење касетне муниције са локације „Гаре“, број 0148/13, општина Гаџин Хан.

Извођач радова је „PIPER dеmining company“, Пожега, Хрватска.

Планирано је да радови трају око 40 дана.

Разминирање ове локације финансираће се из донације САД преко Међународне фондације за јачање безбедности људи (ITF).

Управљање Пројектом, праћење његове реализације и контролу квалитета изведених радова обављаће Центар за разминирање.

24.03.2014.

Разминирање мина на подручју села Церевајка, општина Прешево

24.3.2014. године почели радови према пројекту Центра за разминирање под називом „Пројекат за разминирање локације „Церевајка (школа) - 1“, број 0138/13, општина Прешево.

Извођач радова је „Центар за обуку паса за откривање мина у БИХ“, Сарајево, БиХ.

Планирано је да радови трају око 50 дана.

Разминирање ове локације финансираће се из донације САД преко Међународне фондације за јачање безбедности људи (ITF).

Управљање Пројектом, праћење његове реализације и контролу квалитета изведених радова обављаће Центар за разминирање.