ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Одржана уводна радионица за увођење CAF модела
01.03.2023.

Одржана уводна радионица за увођење CAF модела

Одржана уводна радионица за увођење CAF модела

27. и 28. фебруара 2023. године, одржана је уводна радионица за увођење CAF модела управљања квалитетом у Центру за разминирање.

CAF – Common Assessment Framework/Заједнички оквир за самопроцену je систем управљања квалитетом за институције јавне управе на основу ког запослени и руководиоци процењују сопствену организацију, утврђују своје предности и потенцијал за напредак, а затим примењују мере поболшања.

Одржана уводна радионица за увођење CAF модела Одржана уводна радионица за увођење CAF модела

CAF eкспертски тим чинили су Тихана Пузић, Горан Паштровић и Владимир Јевтић, док су полазници били чланови радне групе за самопроцену из Центра за разминирање.

Кроз дводневни рад, односно теоријска предавања и вежбе у групама, полазници су стекли основна сазнања о управљању квалитетом у јавној управи, коришћењу CAF-a, његовој структури, улогама, процесима и бодовању, као и о упитнику за самопроцену.

Након радионице полазници приступају самопроцени институције коришћењем упитника што је основ за израду акционог плана унапређења који ће бити предмет наредне радионице.